Kuvayi-milliye nedir?
15 Mayıs 2024

Kuvayi-milliye nedir?

Kuvayi milliye Anadolu'nun Yunan, İngiliz, Fransız, İtalyan ve Ermeni birliklerince işgal edildiği dönemlerde, Osmanlı ordusunun silahlarının alınıp dağıtıldığı zorlu günlerde ortaya çıkan bir milli direniş örgütüne verilen isimdir. Aynı zamanda Kuva-yi milliye kurtuluş savaşının ilk savunma kuruluşudur. Kuvayi milliye mevcudu 1919 yılına kadar 6.500-7.500 arasındadır. 1920 yılının ortalarında ise Kuva-yi milliye mevcudunun 15.000'e ulaştığı tahmin edilmektedir. Kuvayi milliyenin ilk kıvılcımı 1918'de güney cephesinde Dörtyol'da Fransızlara karşı başlamıştır. Bunun nedeni ise Fransızların işgallerine Ermenileri ortak etmeleridir. Yerel sivil örgütlenmelerden ortaya çıkan Kuva-yi milliye düzenli ordulardan oluşan işgalci güçlere karşı bugünkü ismiyle bir gerilla savaşı uygulamıştır. İlk direniş olayları güneydoğu bölgesinde Fransızlara karşı olsa da örgütlü direniş İzmir'in ele geçirilmesinden sonra ege bölgesinde Kuva-yi milliye olarak başlamış ve yerel örgütlenmeler olarak yayılma göstermiştir. Kuvayi milliye'nin amaçlarının başında hiçbir devletin ve ulusun egemenliğini kabul etmeyerek, Türk milletinin kendi bayrağı altında rahatça yaşama hakkını ve bağımsızlığını oluşturma düşüncesidir.

Mustafa Kemal Paşa Kuvayi milliye kuruluşunu şöyle açıklamaktadır;
Hükümet merkezi, düşmanların şiddetli çemberi içindeydi. Siyasal ve askerî bir çember vardı. İşte böyle bir çember içinde yurdu savunacak, ulusun ve devletin bağımsızlığını koruyacak kuvvetlere emrediyorlardı. Bu biçimde yapılan emirlerle, devlet ve ulusun araçları temel görevlerini yapamıyorlardı. Yapamazlardı da. Bu araçları savunmanın birincisi olan ordu da 'ordu' adını korumakla birlikte, elbette temel görevini yerine getirmekten yoksundu. İşte bunun içindir ki yurdu savunmak ve korumak olan temel görevi yerine getirmek, doğrudan doğruya, ulusun kendisine kalıyor. Buna Kuvayi Milliye diyoruz.

Kuva-yi Milliye'nin oluşmasının nedenleri?
 • Osmanlı'nın birinci dünya savaşından yenilgiyle çıkması
 • Mondros ateşkes antlaşmasına göre Türk ordusunun terhis edilmesi
 • İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi
 • İtilaf devletlerinin Mondros ateşkes anlaşmasının hükümlerine tek taraflı uyarak Anadolu'yu işgal etmeye başlaması
 • İşgalcilerin Türk milletine zulmetmeleri
 • Osmanlı devletinin Türk halkının can ve mal güvenliğini koruyacak güçte olmaması
 • Halkın milliyetçilik ve yurtseverlik anlayışına sahip olması
 • Halkın bağımsızlığına, bayrağına, hürriyetine ve egemenliğine kavuşma isteği
Kuva-yi Milliye'nin faydaları ve özellikleri nelerdir?
 • Millî mücadelenin ilk silahlı direniş gücüdür.
 • Anadolu'nun işgali üzerine başlayan bölgesel hareketlenmelerdir.
 • Kuvayi milliye arasındaki ilişki azdır ve her birlik kendi bölgelerini kurtarmaya çalışmıştır.
 • Tek bir merkeze bağlı birlikler değillerdir
 • Mondros ateşkes antlaşmasından sonra terhis edilen askerler de bu direnişe katılmışlardır.
 • Bu birliklerle işgalci güçlere büyük zararlar verilmiştir.
 • Düzenli ordunun oluşmasına zaman kazandırmıştır.
 • Halkın işgal altındayken son umudu bu birlikler olmuştur.
Kuvayi Milliye'nin dağılmasının nedenleri?
 • Askerlik tekniklerini yeteri kadar bilmemeleri, dağınık ve düzensiz olarak mücadele etmeleri dağılmalarına neden olmuştur.
 • Düzenli orduları durduracak güce sahip olmamaları
 • İşgalleri tam olarak durduramamaları
 • Hukuk devleti anlayışına ters davranışlar içerisine girmeleri ve suçlu gördüklerini kendileri cezalandırmaları
 • Anadolu'nun kesin olarak kurtarılmak istenmesi

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

İtilaf Devletleri Hangileridir?

İtilaf Devletleri Hangileridir?

Alaşehir Kongresi Kararları

Alaşehir Kongresi Kararları

Editörün Seçtiği

İlginizi Çekebilir

Sivas Kongresi

Sivas Kongresi

Latin Harflerinin Kabulü

Latin Harflerinin Kabulü

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Reval Görüşmeleri ve Sonuçları

Reval Görüşmeleri ve Sonuçları

Ermeni Sorunu

Ermeni Sorunu

Güney Cephesi Sonuçları

Güney Cephesi Sonuçları

Galiçya Cephesi Sonuçları

Galiçya Cephesi Sonuçları

Ankara Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

Ankara Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

Güncel

Kanal Cephesi

Kanal Cephesi

Güncel

Kurtuluş Savaşı

Kurtuluş Savaşı

Güncel

Kurtuluş Savaşı Nedenleri

Kurtuluş Savaşı Nedenleri

1. Balkan Savaşı Sonuçları

1. Balkan Savaşı Sonuçları

Trablusgarp Savaşı Sonuçları

Trablusgarp Savaşı Sonuçları

İzmir'in İşgali

İzmir'in İşgali

Batı Cephesi Sonuçları

Batı Cephesi Sonuçları

Lozan Barış Antlaşması ve Maddeleri

Lozan Barış Antlaşması ve Maddeleri

Londra Konferansı

Londra Konferansı

Erzurum Kongresi Kararları

Erzurum Kongresi Kararları

Kurtuluş Savaşı Örgütlenme Dönemi

Kurtuluş Savaşı Örgütlenme Dönemi

Misaki Milli Nedir?

Misaki Milli Nedir?

Çerkez Ethem İsyanı Sebepleri ve Sonuçları

Çerkez Ethem İsyanı Sebepleri ve Sonuçları

Kuvayi-milliye nedir?

Kuvayi-milliye nedir?

Balkan Savaşları Balkan Savaşı ve Sonuçları

Balkan Savaşları Balkan Savaşı ve Sonuçları

Gümrü Antlaşması Maddeleri

Gümrü Antlaşması Maddeleri

Musul Sorunu Nedir ve Nasıl Sonuçlanmıştır?

Musul Sorunu Nedir ve Nasıl Sonuçlanmıştır?

Çanakkale Cephesi

Çanakkale Cephesi

Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

Misakı İktisadi Görüşmeleri ve Maddeleri

Misakı İktisadi Görüşmeleri ve Maddeleri

Amasya Görüşmeleri Sonuçları ve Maddeleri

Amasya Görüşmeleri Sonuçları ve Maddeleri

İzmirin İşgali Savaşı ve Sonuçları

İzmirin İşgali Savaşı ve Sonuçları

Teşkilatı Esasiye Kanunu ve Maddeleri

Teşkilatı Esasiye Kanunu ve Maddeleri

2. İnönü Savaşı

2. İnönü Savaşı

Tekalifi Milliye Emirleri - 7-8 Ağustos 1921

Tekalifi Milliye Emirleri - 7-8 Ağustos 1921

Tbmm Açılması Tarihi ve Önemi

Tbmm Açılması Tarihi ve Önemi

Sevr Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

Sevr Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları