Mondros Ateşkes Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları
15 Mayıs 2024 Çarşamba

Mondros Ateşkes Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

Mondros Ateşkes Antlaşması 30 Ekim 1918'de Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandırmak amacıyla Limni Adasının Mondros Limanında Bahriye Nazırı Hüseyin Rauf Orbay'ın başkanlığındaki Osmanlı Heyeti ile İngiliz Amirali Calthorp'un başkanlığını yaptığı İtilaf Devletleri Heyeti arasında imzalanmıştır. Osmanlı için çok ağır şartlara sahip olan bu antlaşma, aslında Osmanlı Devleti'nin fiilen sona erdiğini gösteren ve Osmanlı İmparatorluğu'nun herhangi bir yerinde İtilaf Devletlerinin güvenliğini tehdit edici bir durum sonucunda işgal edilmesi hakkını tanıyan bu antlaşmanın Osmanlı hükumetinin kayıtsız şartsız kendini düşmana teslim ettiği anlamına geldiği görülmektedir.

Bu antlaşmada bulunan bazı maddeler doğrudan Osmanlı Hükumetinin iradesini yok saymakta ve özellikle 7. Madde ile memleketin her yerini itilaf devletlerine paylaşma hakkını verdiğinden dolayı İtilaf Devletleri daha barış antlaşmasının imzalanmasını beklemeden Türk topraklarının taksimine başlaması bakımından ateşkesten çok teslim olma özelliği taşıdığını söyleyebiliriz.


Mondros Ateşkes Antlaşmasının Başlıca Hükümleri

 • İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının açılması, Karadeniz'e serbestçe geçişin sağlanması konusunda kararlar İtilaf devletleri tarafından alınacaktır.
 • Osmanlı sularında bulunan tüm torpil tarlalarıyla birlikte torpido ve kovan mevzilerinin yerleri gösterilecek, bunları taramak ve kaldırmak için yardım edilecektir.
 • Karadeniz'de bulunan torpiller hakkında bilgi verilecektir.
 • İtilaf Devletlerinin ve Ermeni esirleri kayıtsız şartsız İstanbul'da teslim edilecektir.
 • Hudutların korunması ve iç asayişin sağlanması dışında Osmanlı ordusu ivedilikle dağıtılacaktır.
 • Osmanlı savaş gemileri teslim olacak ve onlara İtilaf devletleri tarafından gösterilen Osmanlı limanlarında gözetim altında bulundurulacaktır.
 • Güvenliklerini tehdit edecek bir durum söz konusu olursa İtilaf Devletlerinin herhangi bir stratejik yeri işgal etme hakkı bulunacaktır.
 • İtilaf devletleri Osmanlı Demir Yollarından faydalanacak ve Osmanlı Ticaret gemileri de İtilaf Devletlerinin hizmetinde bulunacaktır.
 • İtilaf Devletleri Osmanlı limanları ve tersanelerinde bulunan vasıtalardan faydalanabilecektir.
 • Toroslarda bulunan tüneller İtilaf Devletlerine ait olacaktır.
 • İran içlerinde ve Kafkasya'da bulunmakta olan Osmanlı kuvvetlerinin işgal ettikleri yerlerden geri çekilmeleri gerekmektedir.
 • Hükumet haberleşmesi dışındaki telsiz, telgraf ve diğer iletişim kanallarının denetimi İtilaf Devletlerinin eline verilecektir.
 • Ticari, askeri ve denizle ilgili madde ve malzemelerin tahrip edilmesi önlenecektir.
 • Türkiye İtilaf devletlerinin kömür, mazot ve yağ maddeleri ihtiyaçlarını karşılayacaktır. İhracat için başka ülkelerle anlaşmaları söz konusu olmayacaktır.
 • İtilaf Devletlerinin zabıtası tüm demir yollarını denetim altına alacaktır.
 • Irak, Suriye, Yemen, Asir ve Hicaz'da bulunan kuvvetlerin en yakında bulunan İtilaf Devletleri kumandanlarına teslim olmaları gerekmektedir.
 • Bingazi ve Trablusgarp'ta bulunan Osmanlı subayları en yakında bulunan İtalyan Garnizonuna teslim olacaktır.
 • Bingazi ve Trablusgarp'ta bulunan Osmanlı işgali altındaki limanlar İtalyanlara bırakılacaktır.
 • Asker ve Sivil olan Alman ve Avusturya uyruklu kişiler bir ay içinde Osmanlı topraklarını terk edecektir.
 • Hem askeri teçhizatın teslimine hem Osmanlı Ordusunun terhisine hem de nakil araçlarının İtilaf devletlerine teslim edilmesiyle ilgili verilecek bir emir derhal yerine getirilecektir.
 • Bir üye İtilaf devletleri adına, iaşe nezaretinde çalışacak, bu ülkelerin ihtiyaçlarını temin edecek ve bu üyenin istediği her bilgi kendisine verilecektir.
 • Osmanlı savaş esirleri İtilaf Devletlerinin gözetimi altında kalacaktır.
 • Osmanlı Hükumeti merkezi devletlerle olan bütün ilişkilerini kesecektir.
 • Altı vilayet adı verilmiş olan yerlerde bir kargaşa olursa bu vilayetlerin herhangi bir kısmını işgal etme hakkı İtilaf Devletlerinde bulunacaktır.
 • Osmanlı Devleti ile Müttefik Devletler arasında yapılan savaş 1918 yılı ekim Ayının 31. Günü yerel saat ile öğle zamanı sona erdirilecektir.

Mondros Ateşkes Antlaşmasının Önemi


Osmanlı devletinin egemenlik alanını daraltmakta olan bu antlaşma, Osmanlı devletine imzalatılan ve bağımsızlık ilkeleri ile bağdaşmayan özelliklere sahiptir. Bu antlaşma ile Osmanlı devletinin fiilen herhangi bir işlevi kalmamaktadır. Özellikle boğazların İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesi sonucu Anadolu'yla Trakya'nın bağlantısı kesilmiş, İstanbul'un güvenliği tehlikeye düşmüştür.

Mondros Ateşkes Antlaşması maddeleri arasındaki 5 ve 7. Maddeler Osmanlı devletinin her hareketi ile işgal edilmeye müsait hale gelmesini sağladığı gibi orduların dağıtılması, savaş gemilerine el konulması gibi maddeler de Osmanlı'nın kendini savunma hakkını elinden almaktadır. Ayrıca altı vilayet olarak belirtilen doğu illerinin işgal edilebileceği ile ilgili olan 24. Madde de ileride bir Ermenistan Devletinin kurulmasının önünün açık olduğunu belirten bir madde olarak karşımıza çıkmaktadır.

Mondros Ateşkes Antlaşması Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Balkan Devletleri Listesi

Balkan Devletleri Listesi

Misaki Milli Nedir?

Misaki Milli Nedir?

Doğu Cephesi Sonuçları

Doğu Cephesi Sonuçları

İstanbulun Kurtuluşu

İstanbulun Kurtuluşu

Popüler İçerikler

Amasya Genelgesi Maddeleri

Amasya Genelgesi Maddeleri

Hicaz Yemen Cephesi

Hicaz Yemen Cephesi

Editörün Seçtiği

Manda ve Himaye Nedir?

Manda ve Himaye Nedir?

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Şeyh Sait İsyanı Gerekçeleri ve Sonuçları

Şeyh Sait İsyanı Gerekçeleri ve Sonuçları

2. İnönü Savaşı

2. İnönü Savaşı

İzmirin İşgali Savaşı ve Sonuçları

İzmirin İşgali Savaşı ve Sonuçları

Kurtuluş Savaşı Öncesi Durum

Kurtuluş Savaşı Öncesi Durum

Cumhuriyetin İlanı 29 Ekim 1923

Cumhuriyetin İlanı 29 Ekim 1923

Güncel

Trablusgarp Savaşı Sonuçları

Trablusgarp Savaşı Sonuçları

Güncel

Kuvayi-milliye nedir?

Kuvayi-milliye nedir?

Güncel

Güney Cephesi Sonuçları

Güney Cephesi Sonuçları

Romanya Cephesi

Romanya Cephesi

Ermeni Sorunu

Ermeni Sorunu

Mudanya Ateşkes Antlaşması

Mudanya Ateşkes Antlaşması

Son Osmanlı Mebusan Meclisi

Son Osmanlı Mebusan Meclisi

Moskova Antlaşması Maddeleri

Moskova Antlaşması Maddeleri

Kurtuluş Savaşı Örgütlenme Dönemi

Kurtuluş Savaşı Örgütlenme Dönemi

Maarif Kongresi 15-21 Temmuz 1921

Maarif Kongresi 15-21 Temmuz 1921

Londra Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

Londra Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

Boğazlar Sorunu ve Yapılan Antlaşmalar

Boğazlar Sorunu ve Yapılan Antlaşmalar

Çanakkale Cephesi

Çanakkale Cephesi

Sevr Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

Sevr Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

Misakı İktisadi Görüşmeleri ve Maddeleri

Misakı İktisadi Görüşmeleri ve Maddeleri

Kurtuluş Savaşı

Kurtuluş Savaşı

Büyük Taaruz Nedir?

Büyük Taaruz Nedir?

Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

2. İnönü Savaşının Sonuçları

2. İnönü Savaşının Sonuçları

Suriye Filistin Cephesi

Suriye Filistin Cephesi

Misakı Milli Sınırları ve Kabul Edilişi

Misakı Milli Sınırları ve Kabul Edilişi

1. Balkan Savaşı Sonuçları

1. Balkan Savaşı Sonuçları

Amasya Tamimi Maddeleri ve Sonuçları

Amasya Tamimi Maddeleri ve Sonuçları

Galiçya Cephesi Sonuçları

Galiçya Cephesi Sonuçları

Instagram

 • galeri1
 • galeri2
 • galeri3
 • galeri4
 • galeri5
 • galeri6