Balkan Devletleri

Balkan Devletleri

Balkan devletleri; halk arasında Rumeli olarak da bilinen, Türkiye'nin de topraklarının bulunduğu (Trakya), Ege Denizi ile Karadeniz arasında kalan büyük bir yarımada şeklindeki bölgedir. Balkan devletlerinin bu bölgedeki tarihi çok hareketli ve çalkantılıdır. Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda ilerlemesi sonucu buradaki halkların çoğu uzun süre Osmanlı egemenliğinde yaşamış olsa da, Osmanlı Devleti'nin duraklama ve gerileme dönemleriyle beraber Balkanlarda bağımsızlık hareketleri başlamış, bölgede son derece karışık ve iç içe yaşayan halklar gerek Osmanlı Devletiyle, gerek Orta Avrupa devletleri ile, gerekse kendi aralarında sürekli mücadele ederek bağımsız Balkan Devletlerini kurmaya çalışmışlardır. Yakın tarihten günümüze Balkan devletlerinin isimleri ve genel kronolojik gidişatları şu şekildedir.

1.Arnavutluk: Batıda Ege Denizine kıyısı bulunan, nadir Müslüman Balkan devletlerinden biridir. Bölgeye antik çağdan bilinen tarihe kadar birçok kavmin göç etmesi, yerleşmesi ve el değiştirmesinden sonra günümüz Arnavut milleti bölgede yaşamaya başlamıştır. Osmanlı Devletinin Balkanlara yaptığı akınlar sonucunda 15.yy'da Türk topraklarına katılmıştır. O zamandan yakın tarihe dek Arnavutlar Türk kültürüyle yakın etkileşimde bulunmuşlar; Arnavut diline birçok Türkçe kelime geçmesiyle beraber, Arnavutların yaklaşık %70'i Müslümanlığı kabul etmiştir. Günümüzdeki Arnavutluk devleti; NATO, Avrupa konseyi, İslam Konferansı, Karadeniz Ekonomik İşbirliği gibi önemli oluşumlara üyedir. Arnavutça, ülkede en çok konuşulan ve resmi dildir. Başkenti Tiran'dır.

2.Bulgaristan:Balkanların güneydoğusunda bulunan, Türkiye'nin de komşularından biri olan bir Balkan devletidir. Bulgarlar, tarih boyunca Türklerle belki de en çok etkileşimde bulunan Balkan milletidir. Zaten günümüz Bulgar milletinin yapısında kültürel, etnik, vs. birçok açıdan da Türkler etkili olmuştur. Osmanlı Devleti'nin Balkan akınlarıyla beraber 14 ve 15. yy'larda Bulgaristan da Osmanlı hakimiyetine girmiş, 1908'de kazanılan tam bağımsızlığa kadar bu egemenlik devam etmiştir. Günümüzde Bulgaristan'da 1 milyona yakın Türk yaşamakta ve bölgedeki geleneklerini, kültürlerini aynen devam ettirmektedir. Bulgarca bu devletin resmi dilidir. Başkenti Sofya'dır.

3.Bosna-Hersek:Balkanların iç kesimlerinde bulunan, federe denilebilecek bir yapıya sahip Müslüman Balkan devletidir. Devlet bünyesinde Boşnak, Hersekli, Sırp, vs. birçok unsur yaşasa da bu devletin vatandaşları genel olarak Boşnak olarak adlandırılır. 20.yy'da varlığını sürdüren sosyalist Yugoslavya Devleti'nin dağılmasından sonra 1990'lı yıllarda bağımsızlığını kazanmıştır. Boşnakça ülkede en çok konuşulan ve resmi dildir. Başkent Saraybosna'ır.

4.Hırvatistan: Balkanların batısında bulunan; binden fazla adasıyla meşhur Balkan devletidir.Bölgede yaşayan halk olan Hırvatlar; resmi kabule göre 7.yy'dan beri bu bölgededir ve o günden beri Hırvatistan'ın yerlisidir. Tarih boyunca etnik yapısını ve Hıristiyanlığını en iyi koruyan Balkan milletlerinden biri olan Hırvatlar, birçok önemli Avrupa oluşumuna üyedir. Devletin resmi dili Hırvatça'dır ve çok küçük azınlık grupları dışında ülkenin hemen her yerinde de Hırvatça konuşulur. Başkenti Zagrep'tir.

5.Yunanistan: Balkanların güneyinde bulunan, Türkiye'nin de komşularından biri olan Balkan devletidir. Yunanistan Balkan devletleri arasında en köklü geçmişe sahip devletlerden biridir denebilir. Antik çağlardan beri eski Yunan, Roma, vs. birçok büyük medeniyetten etkilenerek varlığını sürdüren Yunanistan; Osmanlı Devleti'nin Balkan fetihlerinden sonra uzun bir dönem Türk egemenliğinde yaşamış, sonrasında ise 19. yüzyılda Avrupalı devletlerin de yardımıyla tam bağımsızlığını kazanmıştır. Devletin resmi dili Yunancadır. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus; günümüz Yunancası ile antik Yunanca köken olarak aynı olsa da birbirinden epey farklı dillerdir. Ayrıca Yunanistan yoğun olarak yaşayan Batı Trakya Türkleri; ülkede Türkçe'nin konuşulmasına vesile olan azınlık gruplarından biridir. Başkenti Atina'dır.

6.Kosova: Orta Balkanlarda bulunan küçük bir Balkan devletidir. Kosova, tarih boyunca Balkanların en sancılı bölgelerinden biri olsa da; sürekli farklı güçlü devletler arasında el değiştirmiş, hiçbir zaman tam bağımsızlığını kazanamamıştır. 1999-2008 yılları arasında BM kontrolünde bir bölge olarak varlığını sürdürdükten sonra Kosova, 2008'de bağımsızlığını ilan etmiştir ve Kosova Devleti bu şekilde kurulmuştur. Kosova, etnik yapı olarak da son derece karmaşık bir yapıya sahiptir. Öyle ki; devletin Arnavutça ve Sırpça olmak üzere iki resmi dili vardır. Bunun dışında Türkçe ve diğer Balkan dilleri de azınlık dili statüsündedir. Başkenti Priştine'dir.

7.Karadağ: Uzun bir süre Sırbistan-Karadağ şeklinde bir konfederasyonla yönetilen Balkan devleti; 21 Mayıs 2006'da Sırbistan ve Karadağ olmak üzere iki farklı devlete ayrılmıştır. Karadağ da bu Balkan devletlerinden biridir. Balkanların batısında bulunur. Küçük bir şerit de olsa Ege Denizi'ne kıyısı vardır. Ülkenin nüfusunun büyük bölümü Karadağlılardan oluşur. Bunun dışında Sırplar ve Arnavutlar önemli azınlıklardandır. Resmi dil Karadağcadır. Başkenti Podgorica'dır.

8.Sırbistan:Yukarıda bahsedildiği gibi 21 Mayıs referandumu ile bağımsızlığını kazanan Balkan devletidir. Balkanların orta kısmında bulunur. Ülkenin büyük çoğunluğunu Sırplar oluşturur. Bunun dışında Karadağlılar, Arnavutlar önemli azınlıklardandır. Devletin resmi dili Sırpçadır. Sırplar; Karadağ ve Yunanistanla beraber 18.yy dan beri Osmanlı Devleti'ni en çok meşgul eden Balkan devletlerinden biridir. Başkenti Belgrad'dır.

9.Makedonya:Balkanların orta kesimlerinde bulunan, Türklerce en çok bilinen Balkan devletlerinden biridir. Başkenti Üsküp olan bu devlet; eski çağlardan sonra 500 yıldan fazla bir süre Türk egemenliğinde yaşamış, sonrasında ise sosyalist Yugoslavya himayesinde girmiş, son olarak da Bağımsız Makedonya Cumhuriyeti olmak üzere bağımsızlığını ilan etmiştir. Resmi dil Makedoncadır, bunun yanında Arnavutça, Sırpça, Türkçe de konuşulan azınlık dilleri arasındadır.

10.Romanya: Balkanların kuzeydoğusunda bulunan, doğuda Karadeniz'e kıyısı olan bir Balkan Devletidir. Tarih boyunca göç eden çeşitli halklar arasında yer değiştirmesinden sonra Romenler 14.yy'da kendilerine ait Eflak ve Boğdan devletlerini kurmuşlar, fakat sonrasında bu devletlerde Osmanlı Devleti himayesinde tampon devletler olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. Sonrasında ise sosyalist Rusya, vs. işgallerden sonra bağımsızlığını kazanmıştır. Devletin resmi dili Romencedir. Başkent Üsküp'tür.

11.Moldova: Balkanların doğusunda yer alan, Romanya ile Ukrayna arasında bulunan bir Balkan devletidir. 1991'de SSCB'nin dağılması ile bağımsız olmuştur. Moldova topraklarının tarih boyunca sürekli el değiştirmesi ve halkının sürekli göçlere, zorla boyunduruk altına girmekle, vs. durumlarla karşı karşıya kalması akıbetini belirsizleştirmiş; bu da Moldova'yı Avrupa'nın en sorunlu bölgelerinden biri yapmıştır. Fakat buna rağmen Moldova'da küçük bir azınlık halinde bulunan Gagauzlara barışçıl yollarla kültürel imtiyazlar tanınması; buradaki etnik bir meselenin en ufak bir çatışmaya dahi gerek olmadan çözülmesini sağlamıştır. Bu, Balkan devletleri arasında Moldova'nın önemli bir başarısıdır. Başkenti Kişinev'dir.
Son Güncelleme : 12.04.2021 12:54:20
Balkan Devletleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Balkan Devletleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Balkan Devletleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Sakarya Meydan Muharebesi
Sakarya Meydan Muharebesi
23 Ağustos – 12 Eylül 1921 tarihleri arasında yapılan. Türk milleti için bir ölüm kalım savaşı olan Sakarya Meydan Muharebesi; Kurtuluş Savaşı içinde kader tayin edici olmuştur. Bu savaştan önce Yunanlıların başlıca hedefi; Ankara yönünde ilerleye...
1.İnönü Savaşı
1.İnönü Savaşı
1. İnönü Savaşı, 6 Ocak 1921 tarihinde iki taraftan saldırıya geçen Yunan ordularıyla İnönü mevzilerinde savunmada olan Türk kuvvetleri arasında yapılan savaştır. 6 Ocak 1921 tarihine kadar Uşak ve Bursa bölgelerinde hazırlıklarını tamamlayan Yuna...
Misaki Milli Nedir
Misaki Milli Nedir
Mısak-ı Milli, Türklerin Kurtuluş Savaşının siyasi manifestosu olan altı maddelik bir bildiri adıdır. İstanbul' da toplanan son Osamanlı Meclisi tarafından bu bildiri 28 Ocak 1920 yılında oybirliği ile kabul edilmiştir ve kabul edildikten sonraki 17 ...
Moskova Antlaşması
Moskova Antlaşması
Moskova antlaşması, TBMM ve Rusya arasında karşılıklı menfaatler adına 16 Mart 1921 tarihinde imzalanmış bir antlaşmadır. Rusya'nın komünist ihtilaline maruz kalması sebebiyle savaştan çekilmesi, İtilaf devletlerinin tepkisine sebep olmuştu. Rusya'd...
Boğazlar Sorunu
Boğazlar Sorunu
Boğazlar Sorunu, İtilaf Devletleri tarafından ortaya atılmış, Çanakkale ve İstanbul Boğazları'nın stratejik öneminden faydalanabilmek adına Osmanlı üzerinde kurgulanan planlardan bir tanesi olarak tarihteki yerini almıştır. Boğazlar Sorunu sadece Osm...
İzmir İktisat Kongresi
İzmir İktisat Kongresi
İzmir İktisat Kongresi İzmir' de Banka-han binasında toplanan yeni Türkiye'nin ekonomik sorunlarının tartışıldığı bir kongredir. Yeni Türk devletinin temelleri 23 nisan 1920'de atılmıştı fakat en önemli sorunun ülkenin işgallerden kurtarılması olarak...
Reval Görüşmeleri
Reval Görüşmeleri
Reval Görüşmeleri, görüşmelerin başlaması ve ilerleyiş süresi; Tarihler 9 Haziran 1908'i gösterirken bu günün sabahında Finlandiya Körfezi'nin Baltık kıyısında bulunan Reval bu günkü Estonya'nın başkenti konumunda bulunan Tallin'de zamanın İngiltere ...
Musul Sorunu
Musul Sorunu
Musul Sorunu, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde başlayıp Cumhuriyet'in ilk yıllarında dahi devam eden önemli sınır sorunlarından bir tanesidir. Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti zamanında sınırları içerisinde yer alan bu topraklar, Sanayi İnkılâbı'nd...
Güney Cephesi
Güney Cephesi
Güney Cephesi, Kurtuluş Savaşı döneminde Antep, Urfa ve Maraş'ta Türk askerlerinin Fransızlara karşı mücadele ettiği cephedir. Bu anlamda Güney Cephesine Fransız cephesi ya da Kilikya cephesi de denilmektedir. Güney Cephesinde sadece Fransızlara karş...
Maarif Kongresi
Maarif Kongresi
Maarif Kongresi, 15-21 Temmuz 1921 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir. O sırada Eskişehir-Kütahya savaşları yapılmakta, Sakarya'da askerler doğuya çekilmekteydi. Böylesine sıcak bir atmosferde 180 kişiden fazla bir katılımcının yer aldığı kongr...
2. İnönü Savaşı
2. İnönü Savaşı
2. İnönü Savaşı, 23 Mart 1921'de Yunan hücumuyla başlayan, milli mücadeledeki en kritik savaşlardan biridir. TBMM Hükümetinin geleceği, milli mücadele ruhunun tazelenmesi, İtilaf Devletleri'nin tutumu, vs. birçok açıdan çok önemli bir dönüm noktası o...
Çerkez Ethem İsyanı
Çerkez Ethem İsyanı
Çerkez Ethem isyanı, Milli Mücadele içinde yer alan diğer isyanlardan daha farklı sebeplere sahiptir. Bu ayaklanmanın etnik bir sebebi olmadığı gibi, bölgesel bir nedene de dayanmamaktadır. Vatan savunmasında kendi birliğiyle görev yapan Çerkez Ethem...

 

Sakarya Meydan Muharebesi
1.İnönü Savaşı
Misaki Milli Nedir
Moskova Antlaşması
Boğazlar Sorunu
İzmir İktisat Kongresi
Reval Görüşmeleri
Musul Sorunu
Güney Cephesi
Maarif Kongresi
2. İnönü Savaşı
Çerkez Ethem İsyanı
Havza Genelgesi
Amasya Genelgesi
Kütahya Eskişehir Savaşı
Ermeni Sorunu
Balkan Savaşları
Kars Antlaşması
Erzurum Kongresi
Sevr Antlaşması
Ankara Antlaşması
Suriye Filistin Cephesi
Manda Ve Himaye Nedir
Doğu Cephesi
Büyük Taaruz
Misakı İktisadi
Atatürkün Samsuna Çıkışı
Gümrü Antlaşması
Mudanya Ateşkes Antlaşması
Kuvayi-milliye
Popüler İçerik
Havza Genelgesi
Havza Genelgesi
Havza Genelgesi, 28-29 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktıktan sonra ilk resmi tepkisi olması sebebiyle tarihte büyük bir öneme sahip...
Amasya Genelgesi
Amasya Genelgesi
Amasya Genelgesi, Türkiye'nin temellerinin atıldığı, ulusal egemenliğin ve tam bağımsızlığın en büyük adımlarının atıldığı önemli bir bildiridir. Yeni...
Kütahya Eskişehir Savaşı
Kütahya Eskişehir Savaşı
Kütahya Eskişehir Savaşı 10 Temmuz 1921 ve 24 Temmuz 1921 tarihleri arasında Yunanistan ile Ankara Hükümeti ordusu arasında gerçekleşen savaştır. Muha...
Ermeni Sorunu
Ermeni Sorunu
Günümüzde içinden çıkılması güç bir durum haline gelmiş olan bir sorundur. Ermeni Sorunu. Tıpkı geçmişte Osmanlı’ya yapıldığı gibi günümüzde de Türk...
Balkan Savaşları
Balkan Savaşları
Balkan savaşlarıBirinci Balkan Savaşı (1912)Birinci balkan savaşının nedenleriTopraklarını büyütme hesapları yapan Balkan devletleri (Bulgaristan,Yuna...
Kars Antlaşması
Kars Antlaşması
Kars Antlaşması, Sovyetler Birliği döneminde, birliğin himayesinde bulunan üç cumhuriyet; Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve Türkiye Cumhuriyeti ara...
Erzurum Kongresi
Erzurum Kongresi
Erzurum Kongresi, bölgesel müdafaa cemiyetlerinin katılımıyla 21 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum'da toplanan bölgesel nitelikli bir...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sakarya Meydan Muharebesi
1.İnönü Savaşı
Misaki Milli Nedir
Moskova Antlaşması
Boğazlar Sorunu
Sakarya Meydan Muhaberesi
Sakarya Meydan Muhaberesi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sakarya Meydan Muhaberesi
Sakarya Meydan Muhaberesi
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022