Misakı Milli Sınırları ve Kabul Edilişi
15 Mayıs 2024 Çarşamba

Misakı Milli Sınırları ve Kabul Edilişi

Misak-ı Milli, Kurtuluş savaşının siyasi manifestosu olan son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından 28 Ocak 1920 tarihinde alınan ve Türkiye'nin kabul edebileceği barış koşullarındaki kırmızı çizgilerini belirten altı maddelik bildirimdir. Bu bildiri mecliste " Ahd-ı Milli Beyannamesi " adıyla kabul edilmiş ve daha sonra " Misak-ı Milli " olarak anılmıştır. Büyük yemin anlamına gelen Misak-ı Milli ile günümüzdeki Türkiye'nin ufak sapmalar dışında sınırları çizilmiştir.

Osmanlı Hükumeti 11 Eylül 1919 yılında Sivas Kongresi'nin talepleri doğrultusunda seçim kararı aldı. Bu seçimde Anadolu'nun her ilinde Müdafa-i Hukuki Cemiyet'inin taraftarları kazandı. Seçilen adaylar Ankara'ya gelerek Mustafa Kemal ve Heyet-i Temsiliye üyeleriyle görüştüler. Bildiri metni bu görüşmeler sonunda son halini aldı. Heyet-i Temsiliye üyeleri tarafından imzalanan metin İstanbul'a gönderildi. 12 Ocak 1920 'de Meclis yönetim organlarını seçtikten sonra ilk iş olarak bildiriyi ele aldı ve Misak-ı Milli'yi kabul etti.

Beyannamenin maddeleriyle ilgili hala açıklanamayan bazı noktalar vardır. En önemlisi özgün metin Meclis-i Mebusan kayıtlarında yoktur. Bu durum beyannamenin Meclis oturumunda değil, Felah-ı Vatan grubunda imzalanmış olabileceği ihtimalini düşündürmektedir. Ankara'da kabul edilen 8 maddelik metinle İstanbul'da kabul edilen 6 maddelik metin arasında fark vardır. Ankara metninde bulunan savaş suçlularının cezalandırılması, İstanbul metninde çıkarılmıştır. Ankara metninde Milletler Cemiyeti'ni savunan madde İstanbul metninde çıkarılmıştır. Ankara metninde Mondros Mütarekesi'yle belirlenen sınırlar içinde yaşayan Osmanlı İslam çoğunluğu bölünmez bir bütün olarak vurgulanırken, İstanbul metninde " Mütareke sınırları içinde ve dışında yaşayan Osmanlı çoğunluğu " olarak değiştirilmiştir. Misak-ı Milli'nin sınırlar konusundaki bu belirsizliği kafa karıştırıcıdır.


Misak-ı Milli Kararları


Arap kökenli halkın oturduğu, aynı zamanda Mondros Mütarekesi imzalandığı tarihte yabancı devletlerin işgal ettikleri bölgelerin gelecekleri, halkın serbest ve kendi oylarıyla belirlenecektir. Mütareke sınırları içinde Osmanlı - İslam çoğunluğunun çoğunluk olarak yerleşmiş bulunduğu kısımların tümü gerçekte ya da hükmen nedenle birbirlerinden ayrılmayacak bir bütündür.
 • İlk serbest bırakıldıkları anda tekrardan kendi istekleri doğrultusunda Anavatan'a katılan Kars, Ardahan ve Batum'da gerekirse tekrardan bir oylama yapılacaktır.
 • Misak-ı Milli kararlarına göre Batı Trakya'nın hukuki durumu da halkın kendi vereceği oylarla belirlenecektir.
 • İstanbul ve Marmara Denizinin her türlü güvenliği, tehlikeden uzak tutulması, Boğazların ise ticaret gemilerine açılması ilgili devletler aralarındaki anlaşmalarla sağlanmalıdır.
 • Misak-ı Milli kararları doğrultusunda belirlenen ilkeler çevresinde azınlıkların hukuki hakları, komşu ülkelerde yaşayan Müslümanların da aynı haklardan yararlanması koşuluyla azınlıkların hakları güvence altında olacaktır.
 • Türkiye'ni siyasi, adli ve mali olarak tam bağımsızlığı kabul edilecektir. Bu konularda hiçbir kayıt ve kısıtlama getirilmeyecektir.

Misakı Milli Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

TBMM nin Açılması

TBMM nin Açılması

31 Mart Olayı ve Sonuçları

31 Mart Olayı ve Sonuçları

Popüler İçerikler

Misaki Milli Nedir?

Misaki Milli Nedir?

Editörün Seçtiği

2. İnönü Savaşı

2. İnönü Savaşı

Büyük Taaruz Nedir?

Büyük Taaruz Nedir?

İlginizi Çekebilir

Londra Konferansı

Londra Konferansı

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Ankara Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

Ankara Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

Misakı Milli Sınırları ve Kabul Edilişi

Misakı Milli Sınırları ve Kabul Edilişi

Mondros Ateşkes Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

Mondros Ateşkes Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

Lozan Barış Antlaşması ve Maddeleri

Lozan Barış Antlaşması ve Maddeleri

Güney Cephesi Sonuçları

Güney Cephesi Sonuçları

Güncel

Amasya Görüşmeleri Sonuçları ve Maddeleri

Amasya Görüşmeleri Sonuçları ve Maddeleri

Güncel

1921 Anayasası Kabulü ve Uygulanışı

1921 Anayasası Kabulü ve Uygulanışı

Güncel

Latin Harflerinin Kabulü

Latin Harflerinin Kabulü

Kurtuluş Savaşı

Kurtuluş Savaşı

Saltanatın Kaldırılması ve Cumhuriyetin İlan Edilmesi

Saltanatın Kaldırılması ve Cumhuriyetin İlan Edilmesi

Kars Antlaşmasının Maddeleri

Kars Antlaşmasının Maddeleri

Mudanya Ateşkes Antlaşması

Mudanya Ateşkes Antlaşması

Kuvayi-milliye nedir?

Kuvayi-milliye nedir?

Sivas Kongresi

Sivas Kongresi

2. İnönü Savaşının Sonuçları

2. İnönü Savaşının Sonuçları

Trablusgarp Savaşı Sonuçları

Trablusgarp Savaşı Sonuçları

Suriye Filistin Cephesi

Suriye Filistin Cephesi

Gümrü Antlaşması Maddeleri

Gümrü Antlaşması Maddeleri

Tbmm Açılması Tarihi ve Önemi

Tbmm Açılması Tarihi ve Önemi

Amiral Bristol Raporu Önemi ve Maddeleri

Amiral Bristol Raporu Önemi ve Maddeleri

Misakı İktisadi Görüşmeleri ve Maddeleri

Misakı İktisadi Görüşmeleri ve Maddeleri

Hicaz Yemen Cephesi

Hicaz Yemen Cephesi

Paris Barış Konferansı ve Maddeleri

Paris Barış Konferansı ve Maddeleri

Balkan Antantı Maddeleri ve Karaları

Balkan Antantı Maddeleri ve Karaları

Londra Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

Londra Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

Zafer Bayramının Özellikleri

Zafer Bayramının Özellikleri

2. Balkan Savaşı Sonuçları

2. Balkan Savaşı Sonuçları

Alaşehir Kongresi Kararları

Alaşehir Kongresi Kararları

Ermeni Sorunu

Ermeni Sorunu

Instagram

 • galeri1
 • galeri2
 • galeri3
 • galeri4
 • galeri5
 • galeri6