Teşkilatı Esasiye Kanunu ve Maddeleri
15 Mayıs 2024 Çarşamba

Teşkilatı Esasiye Kanunu ve Maddeleri

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (20 Ocak 1921): Teşkilat-ı Esasiye yeni Türk devletinin ilk anayasasıdır. TBMM'nin uzun çalışma ve görüşmelerinden sonra kabul edilmiştir. Bu anayasa dağılan Osmanlı imparatorluğunun yerine yeni bir devletin kuruluşunu, hukuki yönden belirten ve varlığını sağlayan bir belgedir. Yeni anayasa aynı zamanda milli egemenliği hâkim kılan ve vatanın kaderine TBMM'nin el koymasını mümkün kılan, hukuki ve siyasi meşru bir anayasadır.

20 Ocak 1921'de kabul edilen anayasa, 23 asıl ve bir de ayrı madde halinde iki kısım olarak düzenlenmiştir. Devrin şartları anayasanın kısa olmasına vesile olmuştur. Sadece olağanüstü şartlar ve acil ihtiyaçları karşılama uğraşında olunmuştur. Anayasanın ruhunda ve mantığında kuvvetler birliği sistemi hakimdir. Milli iradeyi temsil eden tek organ Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğu belirtilmektedir.


Teşkilat-ı Esasiye Kanununun Temel Maddeleri

 • Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
 • Yürütme gücü ve yasama yetkisi, ulusun tek ve gerçek temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde belirir ve toplanır.
 • Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisi'ne yönelir ve hükümeti "Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti" adını alır.
 • Büyük Millet Meclisinin seçimi iki yılda bir yapılır. Seçilen üyelerin üyelik süresi iki yıl olup bu üyeler yeniden seçilebilirler. Eski meclisin görevi yeni meclis toplanıncaya kadar sürer. Yeni bir seçim yapılmayacağı anlaşılırsa, toplantı dönemi bir yıl daha uzatılabilir. Büyük Millet Meclisi üyelerinin her biri, Kendisini seçen ilin; ayrıca bütün ulusun vekilidir.
 • Büyük millet meclisi Genel Kurulu, kasım ayı başında çağrısız toplanır.
 • Şer'i Hükümlerin yerine getirilmesi, bütün yasaların korunması, değiştirilmesi, kaldırılması, antlaşma, barış yapılması ve savaşa karar verilmesi gibi temel haklar Büyük Millet Meclisinindir. Yasalar ve tüzükler düzenlenirken, halkın işine en uygun ve zamanın gereklerine en elverişli din ve hukuk hükümleriyle töreler ve önceki işlemler temel olarak alınır. Bakanlar Kurulunun görev ve sorumluluğu özel yasayla belirtilir.
 • Büyük Millet Meclisi, çeşitli bakanlıkları, özel yasasına göre seçtiği bakanlar aracılığı ile yönetir. Meclis Yürütme işleri için bakanlara yönerge verir ve gerektiğinde bunları değiştirir.
 • Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca seçilen başkan, bir dönem süresince Büyük Millet meclisi başkanıdır. Bu kimlikle Meclis adına imza atmaya ve Bakanlar kurulun kararlarını almaya yetkilidir. Bakanlar Kurulu üyeleri, içlerinden birini kendilerine başkan seçerler. Ancak Büyük Millet Meclisi başkanı Bakanlar Kurulunun da başkanıdır.
 • Kanun-ı Esasinin, bu maddelerle çelişki teşkil etmeyen hükümleri eskiden olduğu gibi yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Kanun-ı Esaside Yapılan 5 Değişiklik

 • 11 Nisan 1928 tarih ve 1222 sayılı Kanunla Teşkilat-ı Esasiye Kanununun 2, 16, 26 ve 28'inci maddelerinde,
 • 10 Kanunuevvel 1931 tarih ve 1893 sayılı Kanunla Teşkilat-ı Esasiye Kanununun 95'inci maddesinde,
 • 5 Kanunuevvel 1934 tarih ve 2599 sayılı Kanunla Teşkilat-ı Esasiye kanununun 10 ve 11'inci maddelerinde,
 • 10 kanunuevvel 1937 tarih ve 3272 sayılı Kanunla Teşkilat-ı Esasiye Kanununun 2, 44, 47, 49, 50, 61, 74 ve 75'inci maddelerinde ve
 • 10 Teşrinisani 1937 tarih ve 3272 sayılı Kanunla Teşkilat-ı Esasiye Kanununun 44, 47, 48, 50 ve 61'inci maddelerinde olmak üzere, beş değişiklik yapılmıştır.

Teşkilatı Esasiye Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Çanakkale Cephesi

Çanakkale Cephesi

2. Balkan Savaşı Sonuçları

2. Balkan Savaşı Sonuçları

Büyük Taaruz Nedir?

Büyük Taaruz Nedir?

Popüler İçerikler

Kuvayi-milliye nedir?

Kuvayi-milliye nedir?

Romanya Cephesi

Romanya Cephesi

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Amasya Genelgesi Maddeleri

Amasya Genelgesi Maddeleri

Londra Konferansı

Londra Konferansı

Cumhuriyetin İlanı 29 Ekim 1923

Cumhuriyetin İlanı 29 Ekim 1923

TBMM nin Açılması

TBMM nin Açılması

Misaki Milli Nedir?

Misaki Milli Nedir?

Güncel

Amasya Tamimi Maddeleri ve Sonuçları

Amasya Tamimi Maddeleri ve Sonuçları

Güncel

Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

Güncel

İzmir'in İşgali

İzmir'in İşgali

1921 Anayasası Kabulü ve Uygulanışı

1921 Anayasası Kabulü ve Uygulanışı

Ermeni Sorunu

Ermeni Sorunu

Kurtuluş Savaşı Nedenleri

Kurtuluş Savaşı Nedenleri

Manda ve Himaye Nedir?

Manda ve Himaye Nedir?

Musul Sorunu Nedir ve Nasıl Sonuçlanmıştır?

Musul Sorunu Nedir ve Nasıl Sonuçlanmıştır?

Reval Görüşmeleri ve Sonuçları

Reval Görüşmeleri ve Sonuçları

Güney Cephesi Sonuçları

Güney Cephesi Sonuçları

Çerkez Ethem İsyanı Sebepleri ve Sonuçları

Çerkez Ethem İsyanı Sebepleri ve Sonuçları

Londra Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

Londra Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

1.İnönü Savaşı Sonuçları

1.İnönü Savaşı Sonuçları

Amiral Bristol Raporu Önemi ve Maddeleri

Amiral Bristol Raporu Önemi ve Maddeleri

İtilaf Devletleri Hangileridir?

İtilaf Devletleri Hangileridir?

Son Osmanlı Mebusan Meclisi

Son Osmanlı Mebusan Meclisi

Alaşehir Kongresi Kararları

Alaşehir Kongresi Kararları

Mondros Ateşkes Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

Mondros Ateşkes Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

Paris Barış Konferansı ve Maddeleri

Paris Barış Konferansı ve Maddeleri

İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Tarihi

İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Tarihi

Havza Genelgesi Maddeleri

Havza Genelgesi Maddeleri

31 Mart Olayı ve Sonuçları

31 Mart Olayı ve Sonuçları

Misakı Milli Sınırları ve Kabul Edilişi

Misakı Milli Sınırları ve Kabul Edilişi

Balkan Devletleri Listesi

Balkan Devletleri Listesi

Instagram

 • galeri1
 • galeri2
 • galeri3
 • galeri4
 • galeri5
 • galeri6