Balkan Antantı Maddeleri ve Karaları
15 Mayıs 2024 Çarşamba

Balkan Antantı Maddeleri ve Karaları

Balkan Atlantı, 9 Şubat 1934 yılında imzalanmıştır. Türk Devlet'i Lozan Antlaşması sonrası Balkanlarda yer alan devletlerle arasındaki ilişkiyi düzeltmek ve önemli gelişmeler yapmak için ikili birçok devletle antlaşma yapmıştır. Bu devletler ile arası oldukça iyidir. Yunanistan dışında hiçbir ülke ile arasında önemli bir sorun meydana gelmemiştir. İmzalanan Lozan Antlaşması ile belirlenen maddeler, normal bir şekilde yerine getirilmeye devam edilmiştir. 1930 senesinde Türkiye ile Yunanistan arasında kızışmanın ve yakınlaşmanın alevlenmesi ile Balkan Atlantı'nın kurulması gerçekleşecektir. Bu Paktın tabanını bir taraftan Yugoslav - Romen devletleri arasındaki antlaşma, diğer taraftan ise Türkiye – Yunanistan devletleri arasındaki 14 Eylül tarihinde gerçekleştirilen antlaşmalar oluşturmaktadır.

1934 yılının Şubat ayında Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya ülkelerinin Dış işleri Bakanları Belgrad'da toplanarak Balkan Atlantı'nın şekillenmesine öncülük etmişlerdir. Bu şekillenme ve tasarının ardından 9 Şubat 1934 yılında Balkan Atlantı Atina şehrinde resmen imzalanmıştır. Bu Atlant'a, Arnavutluk devleti İtalyanların baskısından dolayı, Bulgaristan ise Makedonya hakkında Yunanistan ve Yugoslavya ile bir zıtlaşma olmasından dolayı katılmamıştır. Bu Atlant'ın imzalanmasının en önemli nedenlerinden biri 1933 senesinden beri Almanya, İtalya ve Japonya'nın dünya cihanının tehdit etmeye yönelik benimsediği politikadır. Bunun yanı sıra devletler hızlı bir şekilde silahlanmaya başlamışlardır. Ayrıca Almanya ve İtalya balkanlarda yer alan topraklara saldırmak için iş birliği yapmasının öğrenilmesi Balkan Atlantı'nın imzalanmasına zemin hazırlamıştır. Balkanlarda yer alan devletler Almanya ve İtalya'nın bu yakınlaşmasına karşın aralarında bulunan ufak tefek meseleleri bir kenara bırakarak bir birlik oluşturmaya başlamışlardır. Türkiye devleti bu durum karşısında öncelikle kendi güvenliği için önemli tedbirler aldıktan sonra barışın korunabilmesi için önemli bir çaba göstermeye başlamıştır. Bunun sonucunda öncelikle Türkiye ile Yunanistan devletleri kendi aralarında 1933 senesinin Eylül ayında 10 senelik dokunulmazlık antlaşması imzaladı.

Balkan Atlantı'nda alınan bazı kararlar alınmıştır. Bunlar:
  • Atlant'ta yer alan devletler birbirlerinin bağımsızlıklarına saygı duyacaklardır.
  • Bu antlaşmada yer alan bütün devletler sınırlarını karşılıklı olarak garanti edeceklerdir.
  • Bu devletler birbirlerinin haberi olmadan ve birbirlerine danışmadan diğer Balkan devletleri ile herhangi bir siyasi antlaşma yapamayacaklardır.
  • Ekonominin yer aldığı konularda devletlerin karşılıklı çıkarları göz önünde bulundurularak iş birliği yapmayı kabul edeceklerdir.
Balkan Atlantı sonrasında Türkiye, Balkanlarda yer alan topraklarını güvence altına almıştır. Ayrıca Türkiye devleti Balkanlarda barış görüşmelerine başlamış oldu. Balkan Atlantı, önemli bir başarıdır. Ancak bu başarı 1936 senesine kadar devam etmiştir. İtalya 1935 senesinde Habeşistan'a saldırması ile Milletler Cemiyeti'nin bu ülkeye barış kararı alması sebebiyle ve bu kararın başarılı bir şekilde uyulması için Balkan Atlantı'nı imzalayan devletler bu karara hep beraber uymuşlardır. Ancak 1936 senesinde Almanya'nın Balkanlar'ı ve Ortadoğu da yer alan ülkeleri himayesi altına alma isteği ve İtalya'nın Balkan Devletleri'nin arasını bozma isteği Balkan Atlantı'nın bozulmasına zemin hazırlamıştır. Bu bozulmaya neden olan ülkeler arasında İngiltere ve Fransa'da yer almaktadır. Balkan Devletleri son olarak 1940 senesinde Belgrad'da toplanmıştır.

Balkan Antantı Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Amasya Genelgesi Maddeleri

Amasya Genelgesi Maddeleri

Moskova Antlaşması Maddeleri

Moskova Antlaşması Maddeleri

Batı Cephesi Sonuçları

Batı Cephesi Sonuçları

Kurtuluş Savaşındaki Cepheler

Kurtuluş Savaşındaki Cepheler

Popüler İçerikler

Suriye Filistin Cephesi

Suriye Filistin Cephesi

İstanbulun Kurtuluşu

İstanbulun Kurtuluşu

İlginizi Çekebilir

Romanya Cephesi

Romanya Cephesi

Haber Bülteni

Popüler İçerik

TBMM nin Açılması

TBMM nin Açılması

Son Osmanlı Mebusan Meclisi

Son Osmanlı Mebusan Meclisi

Reval Görüşmeleri ve Sonuçları

Reval Görüşmeleri ve Sonuçları

Misakı İktisadi Görüşmeleri ve Maddeleri

Misakı İktisadi Görüşmeleri ve Maddeleri

2. İnönü Savaşı

2. İnönü Savaşı

Güncel

2. Balkan Savaşı Sonuçları

2. Balkan Savaşı Sonuçları

Güncel

Trablusgarp Savaşı Sonuçları

Trablusgarp Savaşı Sonuçları

Güncel

31 Mart Olayı ve Sonuçları

31 Mart Olayı ve Sonuçları

Kurtuluş Savaşı

Kurtuluş Savaşı

1.İnönü Savaşı Sonuçları

1.İnönü Savaşı Sonuçları

Tekalifi Milliye Emirleri - 7-8 Ağustos 1921

Tekalifi Milliye Emirleri - 7-8 Ağustos 1921

Kuvayi-milliye nedir?

Kuvayi-milliye nedir?

Atatürkün Ankaraya Gelişi

Atatürkün Ankaraya Gelişi

1921 Anayasası Kabulü ve Uygulanışı

1921 Anayasası Kabulü ve Uygulanışı

İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Tarihi

İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Tarihi

Kurtuluş Savaşı Öncesi Durum

Kurtuluş Savaşı Öncesi Durum

İzmir İktisat Kongresi Kararları ve Maddeleri

İzmir İktisat Kongresi Kararları ve Maddeleri

Misakı Milli Sınırları ve Kabul Edilişi

Misakı Milli Sınırları ve Kabul Edilişi

Şeyh Sait İsyanı Gerekçeleri ve Sonuçları

Şeyh Sait İsyanı Gerekçeleri ve Sonuçları

Sakarya Meydan Muharebesi

Sakarya Meydan Muharebesi

İzmirin İşgali Savaşı ve Sonuçları

İzmirin İşgali Savaşı ve Sonuçları

Hicaz Yemen Cephesi

Hicaz Yemen Cephesi

Kurtuluş Savaşı Örgütlenme Dönemi

Kurtuluş Savaşı Örgütlenme Dönemi

Paris Barış Konferansı ve Maddeleri

Paris Barış Konferansı ve Maddeleri

Amiral Bristol Raporu Önemi ve Maddeleri

Amiral Bristol Raporu Önemi ve Maddeleri

Alaşehir Kongresi Kararları

Alaşehir Kongresi Kararları

Latin Harflerinin Kabulü

Latin Harflerinin Kabulü

Mondros Ateşkes Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

Mondros Ateşkes Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

Manda ve Himaye Nedir?

Manda ve Himaye Nedir?

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6