Amasya Tamimi Maddeleri ve Sonuçları
15 Mayıs 2024 Çarşamba

Amasya Tamimi Maddeleri ve Sonuçları

Amasya Tamimi, tam bağımsız ve ulusal egemenliğe dayanan yeni Türkiye Cumhuriyetinin temellerini oluşturan ilk belge olması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti açısından önemi büyüktür. 21 Haziran 1919 günü Amasya'da Saraydüzü Kışlası'nda Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Amasya Tamimi görüşmeleri başladı. 22 Haziran sabahına kadar devam edilen görüşmelerde çok önemli kararlar alındı.

Bir ihtilal bildirisi niteliği taşıyan Amasya Tamimi'nde ilk kez ulusal egemenlikten bahsedilmiştir. İstanbul Hükumeti'nin düşmanlarda esir olduğu belirtilerek İstanbul Hükumeti hiçe sayılmıştır. Milleti yine milletin azim ve kararının kurtaracağı vurgulanarak Kurtuluş Savaşının amacı ve yöntemi hakkında açıklama yapılmıştır.


Amasya Tamimi'nde Alınan Kararlar

 • Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir.
 • İstanbul Hükumeti'nin eli kolu bağlanmıştır ve aldığı sorumluluğun gereğini yerine getirememektedir.
 • Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
 • Milletin içinde bulunduğu durumu gür sesle tüm cihana duyuracak ve her türlü baskıdan uzak bir heyetin varlığı zaruridir.
 • Anadolu'nun en güvenli yeri olan Sivas'ta hemen bir kongre kurulmalıdır.
 • Sivas Kongresi için tüm illerin her sancağından herkes tarafından güven kazanmış üç temsilcinin hemen yola çıkması gerekmektedir.
 • Her ihtimale karşı bu sır olarak kalmalı ve gelecek temsilciler yolda gelirken kendilerini tanıtmadan bölgeye intikal etmelidirler.
 • Doğu illeri adına da Erzurum'da bir kongre toplanacaktır.
Mustafa Kemal kendisinin hazırladığı Amasya Tamimi'ni 9. Ordu Müfettişi sıfatıyla imzalamıştır. Bu bildiri 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir'e ve Cemal Paşa'ya da sunuldu ve onların da onayını aldıktan sonra bu bildiri 22 Haziran 1919'da tüm ülke mülki amir ve askeri komutanlara telgrafla Abdurrahman Rahmi Efendi tarafından ulaştırılmıştır.

Nutukta ifade edilir ki, aslında bu taslak aslında dört madde olarak dikte edilmiştir. Bu taslak metninin sonunda, Mustafa Kemal'in, Kazım Karabekir'in, metnin tebliğ işlerinden sorumlu Hüsrev Bey'in, yaver Muzaffer Bey'in, nutukta adı geçmeyen bir sivil memurun imzaları vardır. Bu kişilerden başka imzalar da vardır. Fakat bu imza sahiplerinin adları nutukta geçmemektedir. Amasya Tamimi'ndeki bu imzaların sahipleri İstiklal savaşını başlatan fakat Kurtuluş Savaşı sonrası Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası adı altında muhalif bir parti kurdukları için gözden düşen Rauf Orbay, Refet Bele ve Ali Fuat Paşa'dır.


Amasya Tamimi'nin Sonuçları

 • Türk İnkılabının ihtilal aşaması başlamıştır.
 • Amasya Tamimi ile Kurtuluş Savaşının amacı, yöntemi ve gerekçesi belirlenmiştir.
 • Amasya Tamimi'nde ilk kez egemenliğe dair bir yönetim tarzından bahsedilmiştir.
 • İstanbul Hükumeti ilk kez yok sayılmıştır.
 • Türk halkı hem İstanbul Hükumeti'ne hem de düşmana karşı mücadeleye çağrılmıştır.
 • Kurtarıcı olarak görülen padişah, manda ve himaye ve hilafet düşüncesinin yerini milliyetçilik almıştır.
 • Üstü kapalı olarak Heyet-i Temsiliye'nin oluşturulmasından bahsedildi.
 • Direniş esasları ilk defa yazılı hale getirildi.
 • Milletin bağımsızlığını ancak milletin azim ve kararının kurtarabileceği görüşüne varıldı.
 • İlk defa ulusal egemenlikten bahsedildiği için evrensel bir karar oldu.
 • Mudafa-i Hukuki Cemiyetlerinin birleştirilmesi için Sivas'ta bir kongrenin kurulmasına karar verilmiştir.
 • Ordunun asla terhis edilmemesi ve Erzurum'a gelen delegelerin direk Sivas'a katılması istenmiştir.
 • Amasya Tamimi ile Kurtuluş Savaşı resmen ilan edilmiştir.

Amasya Tamimi Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Güney Cephesi Sonuçları

Güney Cephesi Sonuçları

Erzurum Kongresi Kararları

Erzurum Kongresi Kararları

Popüler İçerikler

Kurtuluş Savaşı

Kurtuluş Savaşı

Büyük Taaruz Nedir?

Büyük Taaruz Nedir?

Manda ve Himaye Nedir?

Manda ve Himaye Nedir?

Editörün Seçtiği

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Londra Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

Londra Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

Mondros Ateşkes Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

Mondros Ateşkes Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

Kurtuluş Savaşı Öncesi Durum

Kurtuluş Savaşı Öncesi Durum

Kanal Cephesi

Kanal Cephesi

Amiral Bristol Raporu Önemi ve Maddeleri

Amiral Bristol Raporu Önemi ve Maddeleri

Güncel

2. İnönü Savaşı

2. İnönü Savaşı

Güncel

İzmirin İşgali Savaşı ve Sonuçları

İzmirin İşgali Savaşı ve Sonuçları

Güncel

Kurtuluş Savaşı Nedenleri

Kurtuluş Savaşı Nedenleri

Sakarya Meydan Muharebesi

Sakarya Meydan Muharebesi

Teşkilatı Esasiye Kanunu ve Maddeleri

Teşkilatı Esasiye Kanunu ve Maddeleri

Ermeni Meselesi Sebepleri ve Sonuçları

Ermeni Meselesi Sebepleri ve Sonuçları

1.İnönü Savaşı Sonuçları

1.İnönü Savaşı Sonuçları

Ermeni Sorunu

Ermeni Sorunu

TBMM nin Açılması

TBMM nin Açılması

Sevr Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

Sevr Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

Ankara Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

Ankara Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

İtilaf Devletleri Hangileridir?

İtilaf Devletleri Hangileridir?

Moskova Antlaşması Maddeleri

Moskova Antlaşması Maddeleri

İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Tarihi

İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Tarihi

Maarif Kongresi 15-21 Temmuz 1921

Maarif Kongresi 15-21 Temmuz 1921

Gümrü Antlaşması Maddeleri

Gümrü Antlaşması Maddeleri

Tbmm Açılması Tarihi ve Önemi

Tbmm Açılması Tarihi ve Önemi

Tekalifi Milliye Emirleri - 7-8 Ağustos 1921

Tekalifi Milliye Emirleri - 7-8 Ağustos 1921

Son Osmanlı Mebusan Meclisi

Son Osmanlı Mebusan Meclisi

Çerkez Ethem İsyanı Sebepleri ve Sonuçları

Çerkez Ethem İsyanı Sebepleri ve Sonuçları

Mudanya Ateşkes Antlaşması

Mudanya Ateşkes Antlaşması

Misaki Milli Nedir?

Misaki Milli Nedir?

Paris Barış Konferansı ve Maddeleri

Paris Barış Konferansı ve Maddeleri

Reval Görüşmeleri ve Sonuçları

Reval Görüşmeleri ve Sonuçları

Instagram

 • galeri1
 • galeri2
 • galeri3
 • galeri4
 • galeri5
 • galeri6