Balkan Savaşları Balkan Savaşı ve Sonuçları
12 Temmuz 2024

Balkan Savaşları Balkan Savaşı ve Sonuçları

Birinci Balkan Savaşı (1912)

Balkan devletleri (Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ) Trablusgarp Savaşı'nı fırsat bilerek Osmanlı Devleti'ne karşı savaş açmaya karar vermişlerdir. Osmanlı Devleti birçok cephede savaşırken, Balkan Savaşı Osmanlı'nın çöküşüne yol açmış ve Balkan devletleri bu fırsatı değerlendirerek savaşı başlatmışlardır. Osmanlı Devleti bu savaştan yenik ayrılmıştır.

Birinci Balkan Savaşı'nın Sebepleri

Birinci Balkan Savaşı'nın sebepleri arasında şunlar bulunur:

 • Fransız İhtilali'nden sonra yayılan milliyetçilik akımının Balkan devletlerini etkilemesi.
 • Rusya'nın Slav milletlerini yanına çekerek toprak kazanma hırsı.
 • Osmanlı'nın Almanya'ya duyduğu hayranlık ve Almanya'nın yanında savaşa girerek kaybettiği toprakları geri alma ümidi.
 • Avrupa devletlerinin Balkan devletlerini Osmanlı'ya karşı kışkırtması.
 • Osmanlı'nın savaştan yorgun ve bitkin çıkması.
 • Osmanlı yönetiminin bazı üyelerinin Balkan devletleriyle işbirliği yapması.

Birinci Balkan Savaşı'nın Sonuçları

Birinci Balkan Savaşı'nın sonuçları şunlardır:

 • Osmanlı'nın Balkanlar ve Ege Denizi üzerindeki hakimiyeti sona ermiştir.
 • Londra Antlaşması ile Bulgaristan Ege Denizi'nde kıyı sahibi olmuştur.
 • Osmanlı Devleti'nin sadece Bulgaristan ile sınır komşuluğu kalmıştır.

Birinci Balkan Savaşı'nın Kaybedilme Nedenleri

Birinci Balkan Savaşı'nın kaybedilme nedenleri şunlardır:

 • Osmanlı'nın savaştan yorgun ve bitkin çıkması.
 • Sanayi alanında ilerleme kaydedilememesi.
 • Ordunun sayısının yetersiz olması.
 • Dört cephede savaşmak zorunda kalınması.
 • Orduda 65.000 askerin terhis edilmesi.

İkinci Balkan Savaşı (1913)

İkinci Balkan Savaşı'nın Sebepleri

İkinci Balkan Savaşı'nın sebepleri arasında şunlar bulunur:

 • Osmanlı'nın savaştan yorgun ve bitkin çıkması, otoritesini kaybetmesi.
 • Balkan devletlerinin Osmanlı'dan kalan toprakları paylaşamaması.
 • Bulgaristan'ın 1. Balkan Savaşı'nda kazandığı toprakları diğer Balkan devletlerine kaptırmak istememesi.
 • Osmanlı'nın kaybettiği toprakları geri almak için Bulgaristan'a savaş açması.

İkinci Balkan Savaşı'nın Sonuçları

İkinci Balkan Savaşı'nın sonuçları şunlardır:

 • Binlerce Türk, Anadolu'ya göç etmek zorunda kalmıştır.
 • Osmanlı Devleti, Almanya'dan yeni silahlar almıştır.
 • Almanya'dan subaylar getirilerek Osmanlı askerlerinin eğitimi sağlanmıştır.
 • Batı Trakya Türkleri sorunu ortaya çıkmıştır.

Balkan Savaşları'nı Bitiren Antlaşmalar

Balkan Savaşları'nı bitiren antlaşmalar şunlardır:

 • Bükreş Antlaşması (10 Ağustos 1913)
 • İstanbul Antlaşması (29 Eylül 1913)
 • Atina Antlaşması (14 Kasım 1913)
 • İstanbul Antlaşması (13 Mart 1914)

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

soru

Melahat

12 Temmuz 2024 Cuma

Osmanlı Devleti neden Trablusgarp Savaşı sırasında Balkan devletlerine karşı yeterince direnç gösteremedi? Savaştan yorgun ve bitkin çıkması bu durumu ne kadar etkiledi?

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Merhaba Melahat Hanım,

Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp Savaşı sırasında Balkan devletlerine karşı yeterince direnç gösterememesinin temel nedenlerinden biri, savaştan yorgun ve bitkin çıkmasıydı. Trablusgarp Savaşı Osmanlı İmparatorluğu için hem askerî hem de ekonomik olarak büyük bir yük getirdi. Savaş, Osmanlı ordusunun kaynaklarını tüketti ve askerlerin moralini düşürdü. Ayrıca, Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki sınırları zayıf kalmış ve Balkan devletleri bu durumdan faydalanmıştır. Bu nedenle, Osmanlı Devleti Trablusgarp Savaşı'ndan sonra Balkan Savaşları'nda yeterince direnç gösterememiştir.

Selamlar,

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Zafer Bayramının Özellikleri

Zafer Bayramının Özellikleri

Suriye Filistin Cephesi

Suriye Filistin Cephesi

Misaki Milli Nedir?

Misaki Milli Nedir?

Havza Genelgesi Maddeleri

Havza Genelgesi Maddeleri

Editörün Seçtiği

Çanakkale Cephesi

Çanakkale Cephesi

İlginizi Çekebilir

Sivas Kongresi

Sivas Kongresi

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Amasya Görüşmeleri Sonuçları ve Maddeleri

Amasya Görüşmeleri Sonuçları ve Maddeleri

Galiçya Cephesi Sonuçları

Galiçya Cephesi Sonuçları

Reval Görüşmeleri ve Sonuçları

Reval Görüşmeleri ve Sonuçları

Musul Sorunu Nedir ve Nasıl Sonuçlanmıştır?

Musul Sorunu Nedir ve Nasıl Sonuçlanmıştır?

Gümrü Antlaşması Maddeleri

Gümrü Antlaşması Maddeleri

Güncel

1. Dünya Savaşı Cepheleri ve Sonuçları

1. Dünya Savaşı Cepheleri ve Sonuçları

Güncel

Cumhuriyetin İlanı 29 Ekim 1923

Cumhuriyetin İlanı 29 Ekim 1923

Güncel

2. İnönü Savaşının Sonuçları

2. İnönü Savaşının Sonuçları

1.İnönü Savaşı Sonuçları

1.İnönü Savaşı Sonuçları

Tekalifi Milliye Emirleri - 7-8 Ağustos 1921

Tekalifi Milliye Emirleri - 7-8 Ağustos 1921

Atatürkün Samsuna Çıkışı

Atatürkün Samsuna Çıkışı

Alaşehir Kongresi Kararları

Alaşehir Kongresi Kararları

Kurtuluş Savaşı Örgütlenme Dönemi

Kurtuluş Savaşı Örgütlenme Dönemi

Trablusgarp Savaşı Sonuçları

Trablusgarp Savaşı Sonuçları

Mondros Ateşkes Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

Mondros Ateşkes Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

Kuvayi-milliye nedir?

Kuvayi-milliye nedir?

Sevr Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

Sevr Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

Ermeni Meselesi Sebepleri ve Sonuçları

Ermeni Meselesi Sebepleri ve Sonuçları

İstanbulun Kurtuluşu

İstanbulun Kurtuluşu

Saltanatın Kaldırılması ve Cumhuriyetin İlan Edilmesi

Saltanatın Kaldırılması ve Cumhuriyetin İlan Edilmesi

Latin Harflerinin Kabulü

Latin Harflerinin Kabulü

Kars Antlaşmasının Maddeleri

Kars Antlaşmasının Maddeleri

Atatürkün Ankaraya Gelişi

Atatürkün Ankaraya Gelişi

Amasya Tamimi Maddeleri ve Sonuçları

Amasya Tamimi Maddeleri ve Sonuçları

Lozan Barış Antlaşması ve Maddeleri

Lozan Barış Antlaşması ve Maddeleri

Hicaz Yemen Cephesi

Hicaz Yemen Cephesi

Balkan Savaşları Balkan Savaşı ve Sonuçları

Balkan Savaşları Balkan Savaşı ve Sonuçları

Moskova Antlaşması Maddeleri

Moskova Antlaşması Maddeleri

Romanya Cephesi

Romanya Cephesi

İzmir'in İşgali

İzmir'in İşgali

İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Tarihi

İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Tarihi

İzmirin İşgali Savaşı ve Sonuçları

İzmirin İşgali Savaşı ve Sonuçları

Teşkilatı Esasiye Kanunu ve Maddeleri

Teşkilatı Esasiye Kanunu ve Maddeleri

Kurtuluş Savaşı Öncesi Durum

Kurtuluş Savaşı Öncesi Durum

1921 Anayasası Kabulü ve Uygulanışı

1921 Anayasası Kabulü ve Uygulanışı