Tbmm Açılması Tarihi ve Önemi
15 Mayıs 2024 Çarşamba

Tbmm Açılması Tarihi ve Önemi

Türkiye Büyük Millet Meclisi, İtilaf Devletlerinin işgaline direniş gösteren Türk milletinin oluşturduğu irade ile 23 Nisan 1920'de kurulan ve Türk milletinin verdiği anayasa yetkisiyle yasama görevi yapan Türkiye Cumhuriyetinin anayasal devlet organıdır. Diğer anayasal devlet organlarından üstün olmamakla beraber yasama yetkisiyle yasa ve kanun hazırlar.

Mustafa Kemal hep Meclis-i Mebusan'ın İstanbul'da değil Ankara'da toplanmasını savunuyordu. Çünkü işgal atındaki İstanbul'da toplanmak riskli olmaktaydı. Fakat Heyet-i Temsiliye'nin aldığı kararla İstanbul'da toplandı ve Meclis-i Mebusan üyelerini seçmek için seçim yapıldı. Her bölgede Müdafa-i Hukuki Cemiyeti temsilcileri kazandı. Bu seçimleri kazanarak yeni açılacak Meclis-i Mebusan'a üye olan kişilerle Heyet-i Temsiliye görüşme yaparak bu kişilere Misak-ı Milli kararlarını kabul ettirdi. Meclis-i Mebusan'da yapılan çalışmalar sonucu Misak-ı Milli kararları kabul edildi.

Mustafa Kemal Meclis-i Mebusan'da başkan seçilmek istiyordu. Fakat İngiliz işgal güçleri 18 Mart 1920'de Heyet-i Temsiliye milletvekillerini tutuklayarak sürgüne yolladılar. Bu tutuklamalarla beraber Meclis-i Mebusan kapandı. Bunun üzerine Mustafa Kemal 21 Nisan 1920'de yayınladığı bir bildiri ile Meclisin Ankara'da toplanacağını duyurdu. 23 Nisan 1929 Cuma günü Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kılınan Cuma namazı sonrası dualarla Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı.


TBMM'ni Oluşturan Üyeler Üç Gruptan Oluşmuştur

 • Seçimle belirlenenler.
 • Kapatılan Mebusan Meclisi'nden gelenler.
 • Sürgünden dönen 14 milletvekili.
TBMM' 120 milletvekili ile toplanmış ve zamanla 390 sayısına ulaşmıştır. Günümüzde 550 milletvekili temsil ediyor. 24 Nisan 1920 tarihinde ikinci toplantısında Mustafa Kemal Atatürk'ü Meclis Başkanı seçti.


Mustafa Kemal Atatürk'ün İlk Önergesi

 • Hükümet kurmak acilen gereklidir.
 • Geçici kaydıyla bir hükümet reisi atamak veya padişah vekili tanımak doğru değildir.
 • TBMM'nin üzerinde bir güç yoktur.
 • TBMM yasama ve yürütme yetkisine sahiptir.
 • Meclisten ayrılacak bir kurul meclise vekil olarak hükümet işlerini görür.
 • Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır.
 • Padişah ve halifenin durumu, bulundukları baskıdan kurtulduktan sonra meclis tarafından görüşülecek ve durumları hakkında karar verilecektir.

TBMM'nin Açılmasının Önemi

 • TBMM'nin açılmasıyla yeni Türk Devleti kuruldu.
 • " Geçici bir resi tanımak doğru değildir " diyerek meclisin devamlılığını ve bağımsızlığını dile getirmiştir.
 • TBMM'nin üstünde bir güç yoktur denirken İstanbul Hükumeti yok sayılmıştır.
 • İlk TBMM'nde güçler birliği ilkesi ve " Meclis Hükümeti Sistemi" kabul edilmiştir.

TBMM'nin Özellikleri Nelerdir?
 • TBMM'nin açılmasıyla birlikte Heyet-i Temsiliye'nin görevi sona ermiştir.
 • TBMM, meclis Hükümeti Sistemi ile çalışmıştır.
 • TBMM kurucu meclistir.
 • İlk meclis çok farklı düşünceye sahip kişilerden oluşmuştur. Bu kadar farklı bir fikrin bir arada durması tek bir düşünce içindir. Vatanın bütünlüğünün korunması içindir.
 • TBMM Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasını sağlamıştır. Olağanüstü koşullarda çalışıp yorulan Birinci TBMM 1 Nisan 1923 tarihinde yenilenme kararı almış ve 11 Ağustos 1923 yılında İkinci TBMM açılmıştır.

Tbmm Açılması Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Kurtuluş Savaşı Nedenleri

Kurtuluş Savaşı Nedenleri

Batı Cephesi Sonuçları

Batı Cephesi Sonuçları

Popüler İçerikler

İstanbulun Kurtuluşu

İstanbulun Kurtuluşu

Editörün Seçtiği

Manda ve Himaye Nedir?

Manda ve Himaye Nedir?

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Trablusgarp Savaşı Sonuçları

Trablusgarp Savaşı Sonuçları

Kanal Cephesi

Kanal Cephesi

Amasya Tamimi Maddeleri ve Sonuçları

Amasya Tamimi Maddeleri ve Sonuçları

Ankara Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

Ankara Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

Güncel

Havza Genelgesi Maddeleri

Havza Genelgesi Maddeleri

Güncel

İtilaf Devletleri Hangileridir?

İtilaf Devletleri Hangileridir?

Güncel

2. İnönü Savaşı

2. İnönü Savaşı

Misakı İktisadi Görüşmeleri ve Maddeleri

Misakı İktisadi Görüşmeleri ve Maddeleri

2. Balkan Savaşı Sonuçları

2. Balkan Savaşı Sonuçları

Misaki Milli Nedir?

Misaki Milli Nedir?

Moskova Antlaşması Maddeleri

Moskova Antlaşması Maddeleri

Atatürkün Samsuna Çıkışı

Atatürkün Samsuna Çıkışı

Lozan Barış Antlaşması ve Maddeleri

Lozan Barış Antlaşması ve Maddeleri

TBMM nin Açılması

TBMM nin Açılması

İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Tarihi

İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Tarihi

Galiçya Cephesi Sonuçları

Galiçya Cephesi Sonuçları

Maarif Kongresi 15-21 Temmuz 1921

Maarif Kongresi 15-21 Temmuz 1921

Londra Konferansı

Londra Konferansı

Balkan Antantı Maddeleri ve Karaları

Balkan Antantı Maddeleri ve Karaları

Kars Antlaşmasının Maddeleri

Kars Antlaşmasının Maddeleri

1921 Anayasası Kabulü ve Uygulanışı

1921 Anayasası Kabulü ve Uygulanışı

Çanakkale Cephesi

Çanakkale Cephesi

Ermeni Sorunu

Ermeni Sorunu

Tekalifi Milliye Emirleri - 7-8 Ağustos 1921

Tekalifi Milliye Emirleri - 7-8 Ağustos 1921

Sakarya Meydan Muharebesi

Sakarya Meydan Muharebesi

Teşkilatı Esasiye Kanunu ve Maddeleri

Teşkilatı Esasiye Kanunu ve Maddeleri

Kuvayi-milliye nedir?

Kuvayi-milliye nedir?

Gümrü Antlaşması Maddeleri

Gümrü Antlaşması Maddeleri

Instagram

 • galeri1
 • galeri2
 • galeri3
 • galeri4
 • galeri5
 • galeri6