Ankara Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları
15 Mayıs 2024 Çarşamba

Ankara Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

Ankara Antlaşması, TBMM ile Fransa arasında 20 Ekim 1921 Türk- Fransız Cephesindeki faaliyetleri durdurmak için imzalanmıştır. Asıl politik kararları Lozan Anlaşması'na bırakarak, TBMM yönetimindeki bölgenin güney sınırının taslak olarak belirlenmesi konusunda iki tarafta mütabakata varmıştır. İngiltere, İtalya ve Yunanistan ile menfaatleri çakışan Fransa, Sevr Antlaşması'ndan üç ay önce TBMM ile ilişkilere başlayarak geçici mütarekeyapmıştır. Fransızlarla Ankara Antlaşması'nın imzalanmasıyla birlikte yeni TBMM'nin mevcudiyetini kabul etmiş olmakla beraber bu ilişki daha ileriye gidememiştir.

Sakarya Savaşının kazanılması ve Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması'nın imzalanması, Türk - Fransız ilişkilerini de olumlu yönde etkilemiştir. Bu olay Fransa ile TBMM ile arasında imzalanacak Ankara Antlaşması'nın zeminini hazırladı. Fransız eski bakanlarından Henry Franklin Bouillon Ankara'ya gelerek Mustafa Kemal, Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal ve Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ile görüşmelerde bulundu. Fransa daha geniş bir ayrıcalık hayali ile görüşmelere gelmişti. Fakat umduğunun altında bulunca bir süre antlaşmayı askıya aldı. Çünki bu sırada Yunanistan bir taarruza hazırlanıyordu. Sakarya Meydan Muharebesi ile Yunanlılar denize dökülünce Fransa antlaşmayı imzalamak zorunda kaldı. Özellikle yeni Türk Devleti ve Misak-ı Milli sınırlarının üzerinde duruldu. Bu görüşmelerde ortak noktaya varılarak Ankara Antlaşması imzalandı.

Ankara Antlaşması'nın en önemli özelliği Fransa'nın TBMM Hükumetini resmi olarak tanıması ve İtilaf Devletleri Cephesinin bozulmuş olmasıydı. Bu antlaşma ile Türk milli egemenliğinin haklılığı bir itilaf devleti tarafından tanınmış oldu.


Ankara Antlaşması'nın Maddeleri

 • Her iki tarafta bu anlaşmanın imzalanmasını müteakiben aralarındaki harbin bittiğini kabul ederler. Ordular ve ahali durumdan haberdar edilecektir.
 • Her iki taraf karşı tarafın esirlerini serbest bırakacak, esirlere yol paraları verilerek en yakın şehirlere bırakılacaktır.
 • Antlaşmanın imzasından en fazla iki ay sonra 8. Maddedeki sınırın kuzeyine Türk askerleri, güneyine ise Fransız askerleri çekilecektir.
 • Hatay için özel bir idare usulü tesis edilecektir. Türk dili orada resmi dil olacaktır.
 • Osmanlı sülalesinin kurucusu olan Osman Gazi'nin dedesi olan Süleyman Şah türbesi Türk malı sayılacak ve Türk Devleti asker bulundurarak türbeyi koruyabilecek.
 • Ankara Antlaşması sonucu her iki taraf, boşaltılan arazide genel af ilan edecektir.
 • Seçilecek bir karma komisyon ile Suriye ve Türk Devleti arasındaki gümrük ilişkilerini düzenleyecek, bu komisyon kurulana kadar iki tarafta hareketinde serbest kalacaktır.
 • İskenderun Körfezi'nde Payas'tan başlayarak Kilis- Çobanbeyli istasyonuna gidecek demiryolu Türkiye'de kalmak üzere Çobanbeyli'den Nusaybin'e varacaktır. Payas ile Çobanbeyli istasyonları Suriye'de kalacaktır.
 • Türk Hükumeti ile Suriye Kırık suyundan ortaklaşa faydalanacaktır. Suriye Hükumeti, msraflarını kendisi karşılamak üzere Fırat nehrinin Türk Hükumeti kısmından su alabilecektir. 375

Ankara Antlaşması'nın Önemi

 • Ankara Antlaşması ile güney cephesi kapanmış oldu. Böylece TBMM Hükumeti tüm ağırlığını diğer cephelere verebilecekti.
 • Hatay'ın kaybı ile Misak-ı Milli'den ilk defa taviz verilmiş oldu.
 • Ankara Antlaşması ile Suriye sınırı güvenlik altına alınmış oldu.
 • Güney illerimizdeki Ermeni meselesi'de çözülmüş oldu.
 • İlk defa bir İtilaf Devleti Misak-ı Milli'yi kabul etmiş oldu.
 • İtilaf Devletleri arasında dağılmanın başlangıcı oldu.

Ankara Antlaşması Yorumları

soru

Halil

05 Ağustos 2017 Cumartesi

burada bir düzeltme yapmak istiyorum. Hatay Misakı Milliden ikinci defa tavizi olmasılazım. bakınız Moskova Anlaşması.

Cevap yaz

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Zafer Bayramının Özellikleri

Zafer Bayramının Özellikleri

Alaşehir Kongresi Kararları

Alaşehir Kongresi Kararları

31 Mart Olayı ve Sonuçları

31 Mart Olayı ve Sonuçları

Popüler İçerikler

Batı Cephesi Sonuçları

Batı Cephesi Sonuçları

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Latin Harflerinin Kabulü

Latin Harflerinin Kabulü

Amasya Görüşmeleri Sonuçları ve Maddeleri

Amasya Görüşmeleri Sonuçları ve Maddeleri

Londra Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

Londra Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

Havza Genelgesi Maddeleri

Havza Genelgesi Maddeleri

Kurtuluş Savaşı Örgütlenme Dönemi

Kurtuluş Savaşı Örgütlenme Dönemi

Güncel

Misaki Milli Nedir?

Misaki Milli Nedir?

Güncel

Ankara Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

Ankara Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

Güncel

1. Dünya Savaşı Cepheleri ve Sonuçları

1. Dünya Savaşı Cepheleri ve Sonuçları

Mondros Ateşkes Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

Mondros Ateşkes Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

Suriye Filistin Cephesi

Suriye Filistin Cephesi

1921 Anayasası Kabulü ve Uygulanışı

1921 Anayasası Kabulü ve Uygulanışı

Sivas Kongresi

Sivas Kongresi

Atatürkün Samsuna Çıkışı

Atatürkün Samsuna Çıkışı

Gümrü Antlaşması Maddeleri

Gümrü Antlaşması Maddeleri

Tbmm Açılması Tarihi ve Önemi

Tbmm Açılması Tarihi ve Önemi

Misakı Milli Sınırları ve Kabul Edilişi

Misakı Milli Sınırları ve Kabul Edilişi

Güney Cephesi Sonuçları

Güney Cephesi Sonuçları

Sevr Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

Sevr Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Tarihi

İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Tarihi

Balkan Devletleri Listesi

Balkan Devletleri Listesi

Kars Antlaşmasının Maddeleri

Kars Antlaşmasının Maddeleri

Amiral Bristol Raporu Önemi ve Maddeleri

Amiral Bristol Raporu Önemi ve Maddeleri

Boğazlar Sorunu ve Yapılan Antlaşmalar

Boğazlar Sorunu ve Yapılan Antlaşmalar

Sakarya Meydan Muharebesi

Sakarya Meydan Muharebesi

Mudanya Ateşkes Antlaşması

Mudanya Ateşkes Antlaşması

2. Balkan Savaşı Sonuçları

2. Balkan Savaşı Sonuçları

Instagram

 • galeri1
 • galeri2
 • galeri3
 • galeri4
 • galeri5
 • galeri6