TBMM nin Açılması
15 Mayıs 2024 Çarşamba

TBMM nin Açılması

Birinci Dönem Büyük Millet Meclisi ya da kısa adıyla Birinci Meclis, ilk defa 23 Nisan 1920'de Ankara'da toplanmış ve 1 Nisan 1923'te yeni seçim kararı alıp, 15 Nisan 1923'te son oturumunu yapmıştır. Birinci Meclis, yeni Türk devletinin kurucu meclisi olarak kabul edilmektedir. Birinci Meclis'in açılış günü olan 23 Nisan, Türkiye'de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı adıyla kutlanmaktadır.

Birinci Meclis açılırken Osmanlı Hükümeti, İstanbul'da varlığını sürdürmekteydi. Birinci Meclis, halkın tepkisinden kaçınmak için açılış gününde Sultan ve Halife olan VI. Mehmet'e bağlılık yemini etmişti fakat uygulamada İstanbul Hükümeti'nden tamamen bağımsız hareket etmiş ve 1 Kasım 1922'de aldığı kararla da Osmanlı Devleti'ne resmi olarak son vermiştir. Kurulan yeni Türk devletinin yönetim şekli olan cumhuriyet, 29 Ekim 1923'te İkinci Meclis tarafından ilan edilecekti. Bu iki tarih arasında TBMM, içinde bulunduğu şartlar gereği yasama, yürütme ve yargı yetkilerini tek elde toplayan bir ihtilal meclisi görünümüne bürünmüştür.

4-11 Eylül 1919 tarihleri arasında toplanan Sivas Kongresi'nin ardından, Mustafa Kemal yönetimindeki Temsil Heyeti Anadolu'da idareyi fiili olarak ele almış bulunmaktaydı. Osmanlı Hükümeti, Temsil Heyeti'nin talebi doğrultusunda Mebusan Meclisi seçimlerini yapmaya karar verdi. Temsil Heyeti'nde, Mustafa Kemal'in de içinde bulunduğu çoğunluk, yeni açılacak meclisin Anadolu'da toplanmasını istiyordu fakat 28 Kasım 1919 tarihli toplantıda, Kâzım Karabekir ve Rauf Orbay'ın ısrarlarıyla yeni meclisin İstanbul'da toplanmasına karar verildi.

Yeni Mebusan Meclisi ilk kez 12 Ocak 1920 tarihinde İstanbul'da toplandı fakat seçilen milletvekillerinin önemli bir kısmı çeşitli sebeplerle Meclis'e katılmadılar. Çoğunluğunu Milli Mücadele'den yana olanların oluşturduğu Mebusan Meclisi, Misak-ı Milli beyannamesini kabul etti ve Mart 1920'de ana hatlarıyla belli olmaya başlayan Sevr Antlaşması'na keskin bir şekilde karşı çıkıldı. Mart ayının 16'sında bir İngiliz askeri birliği Mebusan Meclis'ini bastı ve Rauf Orbay başta olmak üzere bazı mebusları tutukladı. Yaşanan bu gelişme üzerine 18 Mart'ta yeniden toplanan mebuslar, yasama dokunulmazlığının ortadan kalktığı gerekçesiyle meclisi süresiz olarak tatil etti ve bir sonraki toplanmanın Ankara'da yapılmasına karar verdi.

İstanbul'da açılan Mebusan Meclisi'nin tüm üyeleri Ankara'daki meclise katılma hakkına sahipti. Bu mebuslardan Ankara'ya gelmek istemeyenlerin birkaçı istifa etmiş sayıldı ve Mebusan Meclisi'ne seçilen mebuslardan 92'si yeni meclise de katıldı. Daha sonra Mustafa Kemal'in vilayetlere gönderdiği tebliğlerin ardından yapılan seçimlerle ise Mebusan Meclisi üyeleriyle birlikte 66 seçim bölgesinden toplam 337 temsilci Ankara'daki meclise katıldı.

Yeni kurulan meclisin adı ilk önce Millet Meclisi'ydi fakat daha sonra İstanbul Meclisi üyelerine ek olarak seçilen temsilciler nedeniyle, genişletilmiş meclis anlamında, Büyük Millet Meclisi adı benimsendi. 1921'de meclisin adının önüne Türkiye sözcüğü de eklendi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi adı resmileştirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin birinci döneminin en önemli özellikleri arasında olağanüstü şartlarda faaliyete geçmiş olması, ihtilal meclisi olması, kuvvetler birliği esasına dayanması vardır. Birinci Meclis'in başkanı olan Mustafa Kemal, aynı zamanda yürütmenin de başıydı.

Üstlendiği görevlerin yanı sıra, Birinci Meclis, demokratik ve parlamenter bir meclis olan özellikleri ile de dikkat çekmektedir. Bu özellikler, 1920'lerde Türk insanının meclis yolu ile yönetme ve yönetilme birikiminin mevcut olduğunu da göstermektedir.

TBMM'nin üzerinde hiçbir kuvvet yoktu ve hükümet kurmak gerekliydi. Böylece İstanbul Hükümeti yok sayılmıştı. Ayrıca geçici kaydıyla meclise bir başkan atamak da reddedilmiştir. Birinci TBMM güçler birliği ilkesiyle (Yasama, yürütme, yargı) hareket etmekteydi. TBMM, kurucu meclis özelliğinin yanı sıra olağanüstü yetkilere sahip olan bir ihtilal meclisiydi.

TBMM döneminde gerçekleşen başlıca faaliyetler şunlardır:
 • Hıyanet-i Vataniye Kanunu kabul edildi.
 • İsyancıların yargılanması için İstiklâl Mahkemeleri kuruldu.
 • İsyanlar bastırıldı.
 • Batı Anadolu'da Yunan kuvvetlerine karşı düzenli bir ordu kuruldu.
 • Doğu, Güney ve Batı cephelerinde alınan zaferlerle Anadolu'nun büyük bir bölümü işgallerden kurtuldu.
 • 1921 Anayasası ile İstiklâl Marşı kabul edildi.
 • Saltanat kaldırıldı.
 • Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı.
 • İtilaf devletleri ile Lozan görüşmelerine başlandı.

TBMM nin Açılması Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Moskova Antlaşması Maddeleri

Moskova Antlaşması Maddeleri

Popüler İçerikler

Balkan Devletleri Listesi

Balkan Devletleri Listesi

Editörün Seçtiği

Hicaz Yemen Cephesi

Hicaz Yemen Cephesi

İzmir'in İşgali

İzmir'in İşgali

İlginizi Çekebilir

Londra Konferansı

Londra Konferansı

Haber Bülteni

Popüler İçerik

31 Mart Olayı ve Sonuçları

31 Mart Olayı ve Sonuçları

Güney Cephesi Sonuçları

Güney Cephesi Sonuçları

Kurtuluş Savaşı Nedenleri

Kurtuluş Savaşı Nedenleri

1. Balkan Savaşı Sonuçları

1. Balkan Savaşı Sonuçları

Şeyh Sait İsyanı Gerekçeleri ve Sonuçları

Şeyh Sait İsyanı Gerekçeleri ve Sonuçları

Güncel

Boğazlar Sorunu ve Yapılan Antlaşmalar

Boğazlar Sorunu ve Yapılan Antlaşmalar

Güncel

Sevr Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

Sevr Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

Güncel

Balkan Antantı Maddeleri ve Karaları

Balkan Antantı Maddeleri ve Karaları

Erzurum Kongresi Kararları

Erzurum Kongresi Kararları

Tekalifi Milliye Emirleri - 7-8 Ağustos 1921

Tekalifi Milliye Emirleri - 7-8 Ağustos 1921

Kurtuluş Savaşındaki Cepheler

Kurtuluş Savaşındaki Cepheler

Çerkez Ethem İsyanı Sebepleri ve Sonuçları

Çerkez Ethem İsyanı Sebepleri ve Sonuçları

Kurtuluş Savaşı

Kurtuluş Savaşı

İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Tarihi

İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Tarihi

Balkan Savaşları Balkan Savaşı ve Sonuçları

Balkan Savaşları Balkan Savaşı ve Sonuçları

Kütahya Eskişehir Savaşı ve Sonuçları

Kütahya Eskişehir Savaşı ve Sonuçları

TBMM nin Açılması

TBMM nin Açılması

Kurtuluş Savaşı Örgütlenme Dönemi

Kurtuluş Savaşı Örgütlenme Dönemi

Manda ve Himaye Nedir?

Manda ve Himaye Nedir?

Mondros Ateşkes Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

Mondros Ateşkes Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

Gümrü Antlaşması Maddeleri

Gümrü Antlaşması Maddeleri

Çanakkale Cephesi

Çanakkale Cephesi

Cumhuriyetin İlanı 29 Ekim 1923

Cumhuriyetin İlanı 29 Ekim 1923

İzmirin İşgali Savaşı ve Sonuçları

İzmirin İşgali Savaşı ve Sonuçları

Amiral Bristol Raporu Önemi ve Maddeleri

Amiral Bristol Raporu Önemi ve Maddeleri

Ankara Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

Ankara Antlaşması Maddeleri ve Sonuçları

Misakı Milli Sınırları ve Kabul Edilişi

Misakı Milli Sınırları ve Kabul Edilişi

Kuvayi-milliye nedir?

Kuvayi-milliye nedir?

1.İnönü Savaşı Sonuçları

1.İnönü Savaşı Sonuçları

Instagram

 • galeri1
 • galeri2
 • galeri3
 • galeri4
 • galeri5
 • galeri6