İstanbulun Kurtuluşuİstanbul'un Kurtuluşu, dünyada eşi benzeri olmayan en güzel kentlerden biri olan İstanbul 29 Mayıs 1453 tarihinde dönemin Osmanlı İmparatorluğu Padişahı Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildi. Osmanlıların, Bizans İmparatorluğunu yok etmesiyle yeni bir çağ başlamıştı. Tarihte dünyanın en önemli merkezlerinden biri olarak görülen İstanbul, Avrupa ve Asya Kıtası'nın birbirlerine en yakın mesafede olduğu yerdir. İstanbul, Karadeniz'den, Marmara Denizi'ne geçişi sağlayan iki yakaya kurulmuştur. İstanbul Boğazı'nın doğu kıyılarında Anadolu ( Asya ) toprakları ve batı kıyısında Trakya ( Avrupa )toprakları yer almaktadır. Bu kadar önemli konumda bulunması nedeniyle tarih boyunca bir çok devletin iştahını kabartmıştır. 1453 yılında Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Osmanlı Devleti'nin hakimiyetinde olan İstanbul savaşın ardından kağıt üzerinde ve antlaşmalarla işgal edilmiştir.

Birinci Dünya Savaşı Sonrası

Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra başta İngiltere olmak üzere Fransa ve İtalya'nın oluşturmuş olduğu üçlü blok ülkeleri Anadolu'yu işgal etmeye başlamıştı. Bu antlaşmanın gereklerinden olan 6 il 12 Kasım 1918 tarihleri arasında Çanakkale Boğazı düşman savaş gemileri ile kuşatılmış ve işgal edilmişti. Boğazın güvenliğini sağlamak amacıyla yoktan bir sebeple İstanbul'a geçen bu gemiler 13 Kasım 1918 tarihinde İstanbul açıklarına demir atmışlardır. Üçlü blok ülkelerinden özellikle İngilizlerin gözü İstanbul üzerinde bulunmaktaydı ve bu konu yüzünden yanlarında bulunan devletlerle bir çok ciddi tartışmalara girmişlerdi.

İşgalci devletlerin giderek artan baskıları ve bu baskılara dayanamayan padişah, 21 Aralık 1918 günü Meclis-i Mebusanı dağıtmıştı. Meclisin kapatılmasının ardından sırayla Tevfik Paşa, Damat Ferit Paşa ve Ali Rıza Paşa Osmanlı Hükümeti kurmuşlardı. Bu sıralarda Ankara'da olan ve Kurtuluş Savaşı hazırlıkları yapan Mustafa Kemal Paşa, kurulan bu hükümetlerin hiçbirini tanımadığı ilan etmişti. Mustafa Kemal Paşa'yı kızdırmamak ve yanına çekmek isteyen Ali Rıza Paşa, Mustafa Kemal Paşa'ya Ankara Temsil Heyeti başkanlığı teklifinde bulunmuştu. Bir şartla bunu kabul eden Mustafa Kemal Paşa meclisin tekrar toplanmasını ve Sivas Kongresi'nde alınan kararların tanınmasını istemişti.

Yapılan seçimler sonunda seçilen isimler İstanbul'da toplanmaya başlamıştı. Tarihler 12 Ocak 1920'yi gösterirken Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan kararlar Misak-ı Milli kararları olarak kabul görmüş ve dünyaya duyurulmuştu. Misak-ı Milli yani Ulusal And anlamına gelen bu duyuru işgalci devletlere büyük bir korku yaşatmıştı. İşgalci devletler bu duyurunun üzerine 16 Mart 1920 tarihinde İstanbul'u fiilen işgal altından kaldırıp resmen işgal etmişlerdi.


İstanbul'un İşgali

İtilaf Devletleri tarafından başlatılan işgal girişimi ilk önce denizden başlamıştır.
İstanbulun Kurtuluşu

Boğaz gemilerle abluka altına alınmış ve karaya asker çıkartılmaya başlanmıştı. Bu işgal girişimi çok kanlı olaylara sahne olmuştu. Sivil, asker ve görevliler öldürülmüştü. Hükümet daireleri ve kışlalar işgal edilmiş, silahlara el konulmuş ve meclis kapatılıp meclis delegeleri sürülmüştü. Tüm bu olan olaylar karşısında padişah ve hükümet çaresizlik içerisinde olaylara seyirci kalmıştı. Çünkü imzalanan antlaşma Osmanlı Devleti'ni askeri ve siyasi yönden etkisizleştirmiş, güçsüz ve kişiliksiz bir kuklaya çevirmişti. Mustafa Kemal Paşa, Adana treninden inip Haydarpaşa rıhtımına ayak bastığı sırada düşman gemilerinin zafer bayrakları açmış olduğunu, toplarını sağa ve sola çevirmiş bir şekilde İstanbul limanına girdiklerini ve onları coşkulu, sevinç çığlıklarıyla karşılayan bir kalabalık görmüştü. Bu görüntü karşısında tek sözü ise ' Geldikleri gibi giderler ' olmuştu. Bu sözünden sonra Kurtuluş Savaşı başlamış ve büyük bir hızla topraklar geri kazanılmıştı.

İstanbul'un Kurtuluşu

Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanması sonrası Refet ( Bele ) Bey komutasında bulunan bir birlik İstanbul'a giriş yapmışsa da işgal resmi olarak kaldırılamamıştı. 18 Eylül 1923 tarihinde Batı Anadolu tamamen düşman işgalinden kurtarılmış ve temizlenmişti. Bunun ardından imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşması ile İstanbul, Boğazlar Bölgesi ve Doğu Trakya geri alınıp kurtarılmıştı. Kurtuluş Savaşı'nın sonunda imzalanan Lozan Barış Antlaşması gereğince işgalci devlet askerlerinin altı hafta gibi bir sürede işgal edilen yerleri terk etmeleri, göğe çektikleri bayrakları indirmeleri ve İstanbul'dan ayrılmaları gerekiyordu.

24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanmış ve kararları alınmış olan Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra tarihler 23 Ağustos 1923'ü gösterirken işgalci devlet askerleri İstanbul'u terk etmeye başlamıştı. İstanbul'dan ayağını çeken son düşman birlikleri ise 2 Ekim 1923 tarihinde Dolmabahçe Sarayı önünde düzenlenen bir tören ile Türk Alay Sancağını selamlayıp şehri terk etmişlerdi. Türk Ordusu 5 Ekim 1923'te şehrin Anadolu yakasına geçmişti. 6 Ekim 1923 günü coşkulu bir bayram havası içerisinde, halkın sevinç gözyaşları, bağrışları arasında ve çiçek yağmuruna tutularak İstanbul'a girmişti. 4 yıl 10 ay 23 gün süren acı ve kanlı işgal sonunda bitmiş İstanbul ve memleket kurtulmuştu. Mustafa Kemal Paşa'nın izlemiş olduğu sabırlı ve sağduyulu politika sayesinde işgal bitmiş ve halk onun liderliğinde yeni devleti kurma çabasına girmişti. Türk Ordusu'nun 6 Ekim'de İstanbul şehrine girmesi sonucu bu tarih kurtuluş günü olarak belirlenip kutlanmaya başlamıştır.

Yayınlanma Tarihi : 08.11.2014 02:36:16

İstanbulun Kurtuluşu Yorumları
İsminiz 
Yorumunuz 
Güvenlik 
 Kırmızı renk ile yazılan sayıyı girin
   

0 Yorum Yapılmış "İstanbulun Kurtuluşu"


İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

Latin Harflerinin Kabulü

Latin harflerinin kabulü, Türk tarihi açısından önemli bir olaydır. Atatürk, Türkçe'nin daha kolay okunması ve yazılması, eğitimin yaygınlaştırılması için harf değişikliğinin gerekli olduğunu düşünmüştü ve bunun için çalışmalar ya...

1921 Anayasası

1921 Anayasası, günümüzde Büyük Millet Meclisi Anayasası veya Teşkilat-ı Esasiye Kanunu olarak adlandırılmaktadır. Türk tarihi açısından bu kanun önemli bir öneme sahiptir. Türk Cumhuriyet'inin ilk anayasası olarak bilinmektedi...

Atatürkün Ankaraya Gelişi

Atatürk’ün Ankara’ya gelişi, Türk milletinin tarihi açısından çok önemli bir yere sahiptir. Birinci Dünya Savaşı gerçekleştikten sonra Osmanlı Devleti bu büyük savaşta yenilgiye uğramış oldu. Bu yenilginin ardından Osmanlı Devl...

İstanbulun Kurtuluşu

İstanbul'un Kurtuluşu, dünyada eşi benzeri olmayan en güzel kentlerden biri olan İstanbul 29 Mayıs 1453 tarihinde dönemin Osmanlı İmparatorluğu Padişahı Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildi. Osmanlıların, Bizans İmparatorluğu...

Amasya Tamimi

Amasya Tamimi, tam bağımsız ve ulusal egemenliğe dayanan yeni Türkiye Cumhuriyetinin temellerini oluşturan ilk belge olması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti açısından önemi büyüktür. 21 Haziran 1919 günü Amasya'da Saraydüzü Kışlası'n...

Halifeliğin Kaldırılması

Halifeliğin kaldırılması (3 Mart 1924), Osmanlı Hanedanı elinde bulunan halifelik sıfatının yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti tarafından kaldırılması olayıdır. Devletin laikleştirilmesi konusunda atılan en önemli adımdır. Halife sö...

Tekalifi Milliye Emirleri

Tekalifi Milliye Emirleri, Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından biridir. Onun öncesinde 10 Temmuz 1921'de birliklerimizin eksik hareket kabiliyeti nedeniyle Yunan ordusunun başarısıyla Kütahya-Eskişehir Muharebesi kaybedildi. 1...

Saltanatın Kaldırılması

Saltanatın Kaldırılması, Diğer adı ile Padişahlık düzeninin sona ermesi. 1 Kasım 1922 tarihinde gerçekleşmiştir. Mudanya Ateşkes Antlaşmasından sonra Lozan Barış Antlaşması için Türkiye adına Türkiye Büyük Millet Meclisi ile birli...

Zafer Bayramı

Zafer Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal bayramıdır ve düşman işgalinden kurtuluşunu simgeler. 1922 senesinde 26 Ağustos'da başlayıp, Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde 4 gün sürmüş ve 30 Ağustos tarihinde zaferle sonuçlan...

Trablusgarp Savaşı

Trablusgarp Savaşı; 1911 ve 1912 yılları arasında Osmanlı Devleti ile İtalya arasında bugünkü Libya toprakları için gerçekleşen bir savaştır. Birinci Dünya Savaşı, Balkan Savaşları, vs. birçok önemli çarpışma arasında bazen pek fa...
#Gizlilik İlkeleri | Güvenlik İlkeleri | İletişim | Site Haritası |RSS Kaynağı| Yardım Forumları

Kurtuluş Savaşı, Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır. Kopyalayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.

DMCA.com

Haziran - 2018